Voksende interesse for sauehold

sheep-400591_1280

Fosna.Folket.no

Stadig flere i Åfjord ønsker å holde sau, men mangler utmark som er egnet til formålet.

Åfjord kommune har et aktivt landbruk og produsentmiljø der man samarbeider med gårdbrukere i Roan kommune. Et eksempel på dette er lokallaget til Åfjord/Roan Sau og Geit. Nylig  hadde laget årsmøte med over 20 frammøtte, med faglige innlegg fra Felleskjøpet og Åfjord veterinærklinikk, samt diskusjoner omkring sau.

– Det er godt å se at så mange møter opp, og spesielt mange unge, forteller Elvar Harbak, lokallagsleder.

Mangler egnet utmark

Tema som ble diskutert var rekruttering og bruk av utmarka i Åfjord kommune. Det er flere i Åfjord som går med tanker om å starte opp med sau, men mangler egnet utmark og savner muligheten til å delta i organisert beite-/sankelag.

Som et svar på dette arrangerer Åfjord beitelag og landbruksavdelingen i Åfjord kommune et informasjonsmøte mandag 13. april i kommunestyresalen på Åfjord Rådhus. Formålet er å drøfte mulighetene med å slippe mer sau på beite i nordre statsallmenning i Åfjord.

Vil utnytte potensialet

Dette er en gylden mulighet for interesserte til å komme med sine synspunkter, slik at  vi kan finne gode løsninger både for nye og etablerte sauebønder, tror leder for landbruk og tekniske tjenester i Åfjord kommune, Hilde Haugdahl Humstad:

– Slik kan vi få utnyttet potensialet i utmarka, som et av tiltakene for å nå lokale og nasjonale mål om økt matproduksjon, sier leder for landbruk og tekniske tjenester, sier hun.

%d bloggere liker dette: