Vil Utvide fredet regnskogsområde på Fosen

Fosna-Folket.no

Fosen er et unikt område for boreal regnskog, også kalt kystgranskog i verdenssammenheng. Nå vil Fylkesmannen utvide et av regnskogsresevatene i Bjugn med nesten 1000 mål.

– Forsvinner kystgranskogen fra Trøndelag, ja da forsvinner den fra verden, skriver Fylkesmannen i sin oversikt over særlig verdifull natur i Sør-Trøndelag.

Fosen er et unikt område for boreal regnskog.

Nå vil Fylkesmannen utvide Murudalen naturreservat i Bjugn med 991 mål.

Fosen – Norges regnskogshovedstad

I rapporten Boreal regnskog på Fosen som ble laget av i , skriver fagfolkene at boreal regnskog i Europa omtrent bare finnes i Norge. Utbredelsen er liten i andre verdensdeler også.

I Norge er det Trøndelag som er den store regnskogsregionen og Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Rissa som er de de store regnskogskommunene.

Nesten dobling

I dag er det naturreservat som er opprettet for å ta vare på skogtypen i alle de fem kommunene på Fosen som har regnskogsforekomster.

Det er blant annet reservat rundt Nordelva i Rissa, Hildremsvatnet i Bjugn, Kariholet, Høyemsmoan og Skjerva i Åfjord, Rundfjelldalstuva, Granholvatnet og Tostenelva i Roan og Seterelva og Skjellådalen i Osen.

Murudalen naturreservat ble opprettet i 2007 og har vært 1460 dekar siden da. Med 991 mål til vil området med regnskog bli nesten dobbelt så stort.

67 områder

Det er i følge fylkesmannens oversikt over norsk regnskog 67 kjente områder med boreal regnskog på Fosen.

– Mange lokaliteter har ikke noe vern og kan forsvinne hvis vi ikke er bevisst på hvilke inngrep vi gjør i denne skogen, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på sine nettsider.

%d bloggere liker dette: