Vil ha ressurslag over hele Fosen

Fosna-Folket.no

Prosjektleder for Røde Kors Beredskapsvakt Fosen, Bernt Olav Nes viser til gode resultater i Åfjord og håper at alle kommunene i Fosen nå vil etablere beredskapsvakt for å kunne styrke den kommunale beredskapen. 

Sommeren 2015 ble Åfjord Røde Kors plukket ut til å kjøre et pilotprosjekt på Røde Kors Beredskapsvakt i Sør-Trøndelag. Røde Kors Beredskapsvakt Fosen er per i dag en underavdeling til Åfjord Røde Kors, og har som hensikt å være en ressurs for kommunen i forbindelse med større hendelser, aksjoner eller katastrofer.

33 beredskapsvakter i Åfjord

– Vi mobiliserte stort, og hadde en stand i Årnes sentrum i oktober, der vi delte ut informasjon om beredskapsvakt, samt at folk skrev seg på liste om de var interessert i å være med som frivilig, forteller Bernt Olav nes, leder i Røde Kors Beredskapsvakt Fosen.

Det var i forkant lagt ut flyers i alle postkasser, og i etterkant ble det arrangert et femtimers førstehjelpskurs for de som hadde satt seg opp som frivillige. Åfjord kommune har i dag hele 33 beredskapsvakter, opplyser Nes.

Kravet for å være beredskapsvakt  er å melde seg inn i Røde Kors, gjennomføre femtimers førstehjelspkurs, stå på en alarmplan og være en tilgjengelig ressurs ved behov.

Samarbeidsavtale med Roan kommune

– Alle godkjente beredskapsvakter vil da få utdelt både beredskapsvester og id-kort. Roan kommune har også tegnet en samarbeidsavtale med Åfjord Røde Kors, og ønsker at vi prøver å rekruttere flere frivillige som kan bli en del av Roan kommunes beredskapsplan.

Åfjord Røde Kors skal derfor levere ut flyers til alle husstander i uke 21, samt ha stand i Roan 28.mai. I tillegg vil det etableres stand både i Bessaker og på Storflotta. Førstehjelpskurs er satt til lørdag 4.juni og onsdag 8.juni, der de frivillige kan velge hvilken av dagene som passer best. Sted for kurset er enda ikke bestemt, opplyser Nes.

Han forteller om en veldig god dialog med Osen Røde Kors, som også ønsker å få etablert beredskapsvakt. Det vil bli tatt initiativ ovenfor Osen kommune om å skrive en samarbeidsavtale før ferien, forklarer han.

Ønsker å få med hele Fosen

– Ørland og Bjugn har per i dag ikke en Røde Kors-avdeling som er oppe og går, så her må vi vente litt før vi kan ta initiativ til et samarbeid med de respektive kommunene. Hva Rissa og Leksvik angår, så er vel de på gang med å få etablert en egen lokalforening, og trenger nok litt tid på å komme godt i gang. Men der også, som Ørland og Bjugn, så ønsker vi å få til et godt samarbeid og etablering av beredskapsvakt, sier Nes.

Planen er å få til ressurslag i alle Fosenkommunene slik at de kan bistå de ulike kommunene ved behov.

– Dette vil styrke den kommunale beredskapen den dagen det virkelig trengs, sier Nes.

%d bloggere liker dette: