Vil gi 600 millioner kroner i skattelette til vindkraft

Adressa.no

Skatteforslag fra regjeringen kan gi flere vindmøller i Trøndelag.

Regjeringen imøtekommer ønsket fra vindkraftbransjen, og foreslår å delvis utjevne skatteforskjellene for vindkraftanlegg i Norge og Sverige.

I forslaget som nå sendes på høring blir det foreslått endrede avskrivningsregler, noe som i praksis vil bety en skattelette på 600 millioner kroner over fem år, ifølge regjeringspartiene.

Et knippe politikere fra flertallspartiene på Stortinget presenterte forslaget hos Trønderenergi i Trondheim mandag. Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland fra Høyre tror endringene vil ha stor betydning for Trøndelag.

– Dette er en sak som det har vært jobbet med lenge, og som vil ha stor betydning for vindkraftprosjektene. Vi tror veldig sterkt at dette vil legge til rette for store investeringer, sier hun til adressa.no.

– Opp mot 25 milliarder

Vindkraftbransjens interesseorganisasjon Norwea mener at dette vil kunne utløse investeringer på opp mot 25 milliarder kroner.

Den såkalte elsertifikatavtalen mellom Norge og Sverige innebærer at det skal bygges ut 26,4 milliarder kilowattimer (TWh) fornybar energi i de to landene innen utgangen av 2020, noe som skal subsidieres av strømkundene i de to landene.

Men foreløpig er det bygd ut langt mer vindkraft i Sverige enn her hjemme, noe vindkraftbransjen mener forskjellige skatte- og avskrivningsregler er hovedårsaken til.

I Sverige har selskapene kunnet avskrive verdien av et vindkraftanlegg i løpet av de første fem årene, noe som gir større skattefradrag. I Norge har avskrivningsperioden vært lengre, men også her foreslås det nå en avskrivningsperiode på fem år.

200 turbiner på Fosen

Gjennom selskapet Fosen Vind samarbeider Trønderenergi med Statkraft og NTE om bygging av vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan på Fosen med til sammen rundt 200 vindturbiner (se grafikk).

De planlagte investeringene er på rundt syv milliarder kroner, noe som er mer enn det selskapene er i stand til løfte. Daglig leder Kristian Aa i Fosen Vind sier at de nå skal gjøre seg lekre for andre investorer, og mener endrede avskrivningsregler er vesentlig for å få inn friske penger.

– Om dette er nok til å få inn investorer er det for tidlig å si noe om, men at det øker appetitten er det ingen tvil om. Kapitalen søker dit det er best mulighet for avkastning, og vi har vært opptatt av mest mulig like vilkår innenfor det grønne sertifikatmarkedet, sier Aa.

– Slipper treskiene

Energidirektør Tormod Eggan i Trønderenergi mener selskapets prosjekter er bedre enn tilsvarende prosjekter i Sverige, og drar en parallell til det nært forestående ski-VM i Falun.

– I mange år har vi sett at investeringene i Sverige har vært skyhøyt over Norge, ene og alene på grunn av avskrivningsreglene. Dette vil utligne forskjellen, og nå slipper vi å dra til VM med treski, sier han.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi i en kort tid før han ble statsråd, men i den perioden rakk han å ta til orde for en slik harmonisering av regelverket i Norge og Sverige. Endringen ble også varslet i statsbudsjettet i høst.

Linda Hofstad Helleland sier det er bra med en olje- og energiminister som er positiv, men påpeker at både Høyre, Frp, KrF og Venstre står bak forslaget.

– Jeg vil ikke gå i detalj på prosessene, men det har vært gjort godt politisk håndverk fra fire partier. Dette har blitt drevet frem av politisk vilje, for det er noe det koster å gjennomføre sier hun, og henviser til tapte skatteinntekter for staten.

Politikerne sier samtidig at forslaget vil kunne gi store lokale ringvirkninger, i form av inntekter til næringslivet under utbyggingen av vindparkene.

%d bloggere liker dette: