Vil fylle 70 000 kubikkmeter i sjøen

Fosna-Folket.no

Statens vegvesen ved Olaf Rovik søker om å få anlegge ei fylling på 70 000 kubikkmeter i sjøen i Roan.