– Viktig at folk respekterer bålforbudet

Fosna-Folket.no

I tidsrommet 15. april-15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i områder med skog og annen utmark i hele landet. I tillegg er reglene endret siden i fjor

– Selv om brannfaren utendørs neppe er overhengende nordpå, er sesongen for gress-, kratt-, og lyngbranner for lengst i gang i Sør-Norge. Derfor er det viktig at folk respekterer bålforbudet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Reglene endret i fjor

Med forskrift om brannforebygging som kom i fjor, ble reglene for bålbrenning endret noe. En viktig presisering er at bålforbudet gjelder i all utmark. Kommunene kan dessuten fravike bålforbudet gjennom lokal forskrift, dersom lokale forhold tilsier det.

– Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. På den annen side er det tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, poengterer Søtorp.

Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlige forhold med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren i Sør-Norge.

Ørliten glo kan starte brann

– Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en ørliten glo starte brann, påpeker Søtorp.

Med henvisning til regelverket finner han grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner eller kinesiske lykter og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

– Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter, understreker Søtorp.

%d bloggere liker dette: