Vibeke og Ogne frir til Roan på nytt

Fosna-Folket.no

De standhaftige frierne ber nok en gang om at Roan skal ta del i dialogen om kommunesammenslåing. – De må få svar, sier Roan-ordføreren.

I et brev adressert til Roan kommune inviterer ordfører i Bjugn, Ogne Undertun (Ap), og ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern (Ap), til nye drøftinger om å etablere en storkommune nord på Fosen.

Best mulig beslutningsgrunnlag

Dette for både «å sikre at Roan kommune sine interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, og ikke minst for at Roan kommune kan få et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere en mulig sammenslåing der både Bjugn, Åfjord og Roan kommuner inngår», skriver Stjern og Undertun i brevet.

Trekantdramaet mellom Åfjord, Roan og Bjugn har pågått siden bjugningene i juni i år rettet en formell henvendelse til Roan og Åfjord om å få bli med i fusjonen. Da åfjordingene takket ja til dialog med Bjugn, og roansbyggen på sin side valgte å avslå frieriet ved to anledninger, slo det planlagte giftermålet mellom Roan og Åfjord imidlertid sprekker.

Ivareta Roan

Det har blitt rettet tungt skyts mot prosessen, særlig fra politikere i Roan, som mener at utkastet til intensjonsavtale mellom de tre partene bærer preg av manglende respekt for lokale vedtak.

«Kommunestyrene i Åfjord og Bjugn har respekt for at kommunestyret i Roan ikke ønsker å gå i dialog for å utrede en eventuell sammenslåing med Bjugn, samtidig har det vært et uttalt ønske å ivareta Roan sine interesser i disse drøftingene. (…) I tillegg er det forsøkt å særskilt ivareta utfordringene på vei og infrastruktur som er særlig krevende i Roan», skriver ordførerne i brevet.

– Må få et svar

Det pekes også på et vedtak fra Åfjord kommunestyre der de slår fast at «en sammenslått kommune bestående av Bjugn, Roan og Åfjord kommuner med hovedsete i Åfjord, vil også sikre Åfjord som regionalt senter, og bidra til viktige kompetansearbeidsplasser i et felles arbeidsmarked på Nord-Fosen».

Ordfører i Roan, Einar Eian (H), sier at henvendelsen fra Bjugn og Åfjord betyr at saken vil havne på sakskartet i kommunestyret for tredje gang.

– Det jeg tenker er at de må få et svar. Og da må vi diskutere det i kommunestyret. Vi har ikke fått en henvendelse av denne typen tidligere, sier Eian som selv er positiv til en dialog med Bjugn.

Spørsmålet vil trolig bli behandlet i neste ukes kommunestyremøte.

Knapt med tid

Samtidig begynner nå tiden å bli knapp dersom kommunene skal klare å lande endelige vedtak om kommunesammenslåing. De har fått utsettelse til utgangen av 2016 til å fatte vedtak av hensyn til prosessen som pågår.

– Dersom kommunestyret i Roan går inn for drøftinger med Bjugn bør dere rekke over både dialog, vedtak om intensjonsavtale og vedtak om sammenslåing på litt over en måned?  

– Ja, det tidsaspektet er vanskelig. Jeg kan ikke se at det vil være mulig å gjøre alt dette før jul. Skulle det bli slik at Roan går inn i drøftinger er det også åpenbart for meg at vi må ha ei folkeavstemming når vi skal avgjøre hvorvidt vi skal inngå i en storkommune. Ei avstemming vil også ta tid, dersom kommunestyret velger å gå den veien, sier Eian.

%d bloggere liker dette: