Vi hjelper dem til å finne sammen

Fosna Folket +

Den eneste måten Bjugn og Åfjord kan slås sammen på synes nå å være at de sammen med Roan og Ørland frivillig kan slå seg sammen til en …