Varsel om flom, oransje nivå, for Fosen.

Varsom.no
Det har kommet mye nedbør og vannføringen har økt i vassdragene. Mer regn vil føre til ytterlige vannføringsøkning og flom i flere vassdrag på Fosen. Snøsmelting kan også ventes. Kulverter og stikkrenner med is kan gi lokale oversvømmelser Det er utstedt varsel om jordskredfare på gult nivå for det samme området. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

%d bloggere liker dette: