VÅRAKSJON 2015

Roan.kommune.no

Informasjon fra Midtre Namdal Avfallsselskap

MNA har innført fri levering til våre gjenvinningsstasjoner – noe som betyr at alle abonnenter kan komme og levere inntil 3m3 til gjenvinningsstasjonen uansett tid på året – når gjenvinningsstasjonen er åpen. For de stedene MNA har en “rulle”-løsning i stedet for en fast gjenvinningsstasjon – gjelder også denne mengdebegrensningen. Se www.mna.no for informasjon om hvilke regler som gjelder. (Har man av ulike årsaker ikke mulighet til å levere på gjenvinningsstasjonen er det anledning til å sette frem 3 ekstra sekker med restavfall til renovasjonsbilen på restavfallsuke i mai.)

For å opprettholde et høyt servicenivå til våre abonnenter og innbyggere i MNA-området, fortsetter vi med våraksjonen på samme måte som i fjor – med fokus på “rydd en strand” – og understreker at det trenger ikke bare være en strand, men en elvekant eller et vann er også områder som kan ryddes.

Dersom du, en vennegjeng, skoleklassen, velforeninga eller andre ønsker å rydde en strand – gå til nettadressen www.holdnorgerent.no og registrer området du vil rydde på det interaktive kartet – eller meld deg på en allerede eksisterende ryddeaksjon. Du kan også besøke dette nettstedet for litt mer informasjon: http://holdnorgerent.no/strandrydding/

Send deretter en e-post til firmapost@mna.no der du beskriver hvor det skal ryddes og i hvilken kommune dette er, en kontaktperson med telefonnummer og en e-postadresse, omtrent behov for antall restavfallssekker og sekker for plastavfall (husk at plasten må være ren og tørr – og ikke nedgrodd av tang eller full av skitt) og hvor dere kommer til å sette sekkene når dere er ferdig med aksjonen. MNA vil dele ut sekker til kontaktpersonen som er satt opp – i forkant av aksjonen. Det er viktig at sekkene blir satt slik at våre sjåfører finner sekkene – og de må plasseres slik at bilen kan parkeres trygt mens sekkene lastes på, og ikke for langt fra kjørbar vei for lastebilene.

Det kan være at sekkene vil bli liggende en stund før våre biler har kapasitet til å ta de med – så de bør settes slik at innholdet ikke blåser utover.

Husk å melde fra til firmapost@mna.no innen 16.mai dersom dere skal rydde – og når dere skal være ferdige med aksjonen.

Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre litt.

Hilsen MNA

%d bloggere liker dette: