Vannverket kan være historie

Fosna-Folket.no
Roan kommune har ikke tro på å friskmelde kilden.

23. mai ble det gjort funn av svært høye blyverdier i drikkevannet ved Sumstad vannverk i Roan kommune. Siden da har det blitt gjennomført en full utspyling av både høydebassenget og ledningsnettet. Likevel har et titalls vannprøver vist at det fortsatt er blyinnhold i drikkevannet. På fredag kom de siste prøvene. To av fire prøver inneholdt bly, og en av prøvene som inneholdt bly ble tatt ved selve kilden (Sumstad vannverk): Den ene viste 7,4 mikrogram per liter (MPL), mens den andre var på 2,5 MPL. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er på 10 MPL. Den høyeste enkeltprøven som har blitt tatt er ved en bolig tilknyttet vannverket, som var på 240 MPL, noe som er 24 ganger høyere enn grenseverdien.

Tas ukentlige prøver

Selv om de siste prøvene har vist verdier under grenseverdien, er Mattilsynet klar på at man fortsakk ikke får drikke vannet.

– Det tas fortsatt ukentlige prøver og kartleggingsarbeidet vil fortsette, sier Jan Arild Røkke, seksjonssjef i Mattilsynet DK Innherred og Fosen, og legger til at en forsker fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) har bistått i arbeidet.

– Blyet kan komme utenfra

Seksjonssjefen mener det er dårlig nytt at det fortsatt forekommer prøver med blyinnhold fra selve kilden.

– Det kan tyde på at blyet kommer utenfra. Jeg ser for meg at det kan være aktuelt å bytte ut kilden, sier Røkke.

Ikke tro på friskmelding

Rune Knutzen, sektorleder for teknisk landbruk og miljø i Roan kommune, spekulerer også i om Sumstad vannverk kan være historie.

– Vi vurderer alternative løsninger. Vi har ikke tro på å friskmelde kilden, sier Rune Knutzen.

Sumstad har prioritet

Inkludert fritidsboliger er opp mot 50 husstander berørt, noe som betyr at opp mot 100 personer er uten rent drikkevann. Nå ser kommunen på muligheten for å finne nytt grunnvann. Kommunen skal legge en plan og det skal legges fram politisk.

– Situasjonen på Sumstad er høyt prioritert, forteller sektorlederen.

Tankvann i flere måneder

I dag kjører kommunen på en vanntank med drikkevann, som settes ut til beboerne ved vannverket.

– Nødløsningen må erstattes med en permanent løsning. Innbyggerne må belage seg på tankvann i flere måneder. Jeg er ganske sikker på at tanken blir stående til over sommeren, sier Rune Knutzen.

%d bloggere liker dette: