Vannskutere må ta hensyn

Miljødirektoratet.no

 

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Likevel har førerne av slike farkoster regler å følge og skal ta hensyn til natur- og friluftsinteressene.

Regelverket for bruk av vannskutere forteller hvor det er forbudt å kjøre vannskuter, av hensyn til miljø, friluftsliv og sikkerhet.
I verneområder er det totalforbud, og det samme gjelder i et heldekkende belte ut fra land på henholdsvis 400 meter i sjøen og 500 meter i ferskvann.
Kan forstyrre fugler og friluftsliv
– Verneområdene representerer sårbar og verdifull natur, og spesielt er det viktig å ta hensyn til fuglelivet. Vannskutere i høy fart, og bølger og støy som de forårsaker, kan også sjenere badende, padlere, surfere og andre grupper som driver friluftslivsaktiviteter, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO) i Miljødirektoratet.
Sammen med politiet kontrollerer SNO at reglene blir fulgt og griper inn hvis det foregår lekpreget kjøring nær land som forstyrrer annen aktivitet. Klare lovbrudd blir anmeldt.
Tar seg lettere fram enn båter
Skroget på vannskutere er bygd slik at de kan kjøres på grunne farvann, hvor motorbåter ikke kommer fram. Skuterne kan også holde høyere fart i grunne områder som er viktige for mange arter, spesielt sjøfugl.
Vannskuterne har dessuten egenskaper som gjør det mulig å manøvrere dem på en måte som innbyr til mer uforutsigbar kjøring, med hurtig akselerasjon, krappe vendinger og hopp. Nye vannskutere støyer nødvendigvis ikke mer enn småbåter, men måten skuterne gjerne kjøres på gir et lydbilde som oppleves som spesielt bråkete og forstyrrende i områder som ofte benyttes intensivt til båtliv, bading og annet friluftsliv.
Uvitenhet og manglende vilje
– Ulovlig kjøring kan bunne både i uvitenhet om reglene som finnes og/eller manglende vilje til å følge regelverket. Vi er usikre på hvor godt kjent reglene er, så det bør også jobbes mer aktivt med å informere om regelverket, sier Prestrud.
Det finnes kart som gir en veiledning til områder hvor det ikke er tillatt å kjøre vannskuter. Førerne har selv ansvar for å sette seg inn i det gjeldende regelverket, og kartet kan være et nyttig hjelpemiddel.

KJØRING MED VANNSKUTER

      På sjøen må vannskuterne holde seg minst 400 meter fra land. I vassdrag, inkludert innsjøer, må avstanden være minimum 500 meter.

Avstanden gjelder ut fra fastland samt holmer, øyer og skjær som er større enn 200 kvadratmeter.

Det er også forbudt med kjøring i verneområder, og i en buffer på 400/500 meter ut fra disse, samt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer.

Det er tillatt å kjøre korteste vei ut til områder der kjøring er lovlig, men maksimalt i 5 knop.

Det er ikke tillatt å gjøre unna slike transportetapper i verneområder, elvestrekninger og innenfor badebøyer i oppmerket område.

%d bloggere liker dette: