Undersøkelse om sammenslåing neste uke

Fosna-Folket.no

Åfjordingene og bjugningene som blir oppringt vil ikke få de samme alternativene å velge mellom i innbyggerundersøkelsen. – Vi har et ansvar ovenfor Roan, sier Åfjord-rådmann Per Johansen.

Neste uke vil kommunene Åfjord og Bjugn gjennomføre en innbyggerundersøkelse om en mulig sammenslåing av de to kommunene.

Undersøkelsen skulle i utgangspunktet bli gjennomført i starten av desember i 2016, men ble lagt midlertidig på is da mange av de spurte innbyggerne uttrykte usikkerhet rundt Roans deltakelse i sammenslåinga.

Rådet til å vente

Det faglige rådet av selskapet Sentio Research, som utfører undersøkelsen på vegne av kommunene, var derfor å vente til alternativene var helt klare.

På dette tidspunktet hadde Roan takket ja til dialog med Åfjord og Bjugn, men bare kort tid etter første forhandlingsmøte valgte flertallet av politikerne i Roan å bryte dialogen. De gjorde det samtidig klart at det ikke vil bli aktuelt å delta i en konstellasjon der Bjugn inngår.

For eller mot

Spørsmålet bjugningene får fra Sentio Researchs intervjukorps bli derfor langt mindre komplisert denne gang.

– Vi spør om innbyggerne er for eller mot at Bjugn og Åfjord slår seg sammen til en kommune. Svaralternativene er «ja», «nei» eller «vet ikke», forklarer kommunalsjef Kjetil By Rise i Bjugn kommune.

Totalt er det 800 tilfeldig utvalgte bjugninger som vil bli oppringt for å si sin mening.

– For å være en god nok undersøkelse trenger man egentlig bare 400 respondenter. Men for å ta vekk all tvil velger vi å ringe dobbelt så mange, sier kommunalsjef By Rise.

Tre alternativ

Også i Åfjord vil 800 innbyggere bli oppringt. I Åfjord er det imidlertid lagt opp til tre ulike svaralternativ. Spørsmålet til åfjordingene lyder som følger: «Hva mener du er best for Åfjord kommune i framtida? Er det sammenslåing med Roan, sammenslåing med Bjugn eller sammenslåing med både Roan og Bjugn?».

– Nå har det vært litt fram og tilbake, men vi velger å kjøre undersøkelsen uansett. Ettersom Roan og Åfjord har gjensidig vedtak om sammenslåing kommer vi til å gi befolkninga i Åfjord om tre alternativ, sier rådmann i Åfjord, Per Johansen.

– Spør åpent

– Kan det ikke virke litt forvirrende at dere spør om innbyggerne ønsker en sammenslåing med begge kommuner, når Roan har sagt nei til Bjugn?

– Ja, det er ikke rart at folk stiller spørsmål ved det. Samtidig ønsker vi å spørre åpent hva folket ønsker, uten å utelukke noen alternativ. Vi har et større ansvar ovenfor Roan enn det Bjugn har, og vi er nødt til å ivareta den biten i undersøkelsen, svarer rådmannen.

Resultatet av undersøkelsene i begge kommuner skal være klart før 31. januar.

– Viktig veivalg

Da er det nemlig kommunestyremøte i Åfjord, der politikerne skal ta stilling til hvilken retning Åfjord ønsker å gå i kommunereformen.

– Resultatet skal være et råd som kommunestyret kan ta med seg i sin behandling av saken, sier rådmann Johansen.

Han oppfordrer alle som blir oppringt til å delta i undersøkelsen.

– Vi mener og tror at vi skal få ei ganske presis tilbakemelding på hva åfjordingene mener er best for kommunen sin. Dette er et viktig veivalg for Åfjord i framtida, så vi håper at folk tar seg bryet med å svare, sier Johansen.

%d bloggere liker dette: