Tunnel Sumstad-Hellfjorden åpnes før jul 2018

Fosenvegene.no

Tunnel på Fv14 i Roan kommune (Trøndelag):

Tunnelen er på 538 m. Nå foregår elektroarbeid inni tunnelen og ferdiggjøring av veier og terreng på utsida. Når byggherren overtar så skal tunnelen stå og drifte i 2 uker. Den skal deretter sikkerhetsgodkjennes og alt av systemer skal testes, kjøres beredskapsøvelser, etc. Dette gjøres før det settes på trafikk før jul.

-Bredden på tunnelen er 9,5 m med 7,5 m fra bankett til bankett, forteller Martin Engum (byggeleder Statens Vegvesen). -Det skal bli greit også for gående og syklende som kan benytte bankett på siden av veien. Banketten blir utstyrt med belysning med nedfelte ledlys hver 20 m. Lysene i tunnelen står tettere ved utløpene slik at folk venner seg til lyset. Tunnelen blir vasket årlig.

Klargjort for fremtida
-Vi klargjør for fremtida med trekkrør gjennom tunnelen hvis man skal videreføre høyspent eller fiber i bakken. I tunnelen er det brukt isolasjonsplater PE-Skum, vann- og frostsikring og sprutbetong. Vi følger EU direktiv og forskrifter for tunnelsikring med hvilken utrustning en tunnel skal ha bl.a. i forhold til sikkerhets- og nødutsrustning. Vi utstyrer tunnelen slik at den «snakker» med veitrafikksentralen med kameraovervåkning, de kan styre bommer, regulere hastighetsskilt, varsle om arbeid, m.m.

%d bloggere liker dette: