Treg start, men nå er det full fart

Fosna-Folket.no

Arbeidet med de to adkomstveiene til Roan vindpark er nå godt i gang.

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind AS som bygges ut, etter at den store investeringsbeslutningen ble fattet i februar.

Syltern

Dette blir også den nest største parken som skal etableres i Fosen, nest etter Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn.

I begynnelsen av april satte Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern, som har kontrakten på adkomstveiene, i gang fra Einarsdalen og Tostendalen i Roan. Først med skogrydding, så inn med anleggsmaskiner.

Snøsmelting og teleløsning

– Starten ble litt tregere enn vi hadde forutsatt. Dette på grunn av snøsmelting og teleløsning i anleggsområdet, som førte til våte og vanskelige forhold for både hogstmaskiner og annet tungt utstyr, sier byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft.

– Er dere etter tidsskjemaet?

– Nei, nå er vi godt i rute. Syltern går over på to skift noe raskere enn planlagt, for at vi skal nå de fristene som er satt.

Oktober

– Når må dere være ferdige?

– Vi skal være ferdig til oktober i år. Da starter neste fase opp med anlegning av blant annet internveier, sier Halvor Haarstad.

%d bloggere liker dette: