-To premisser ligger til grunn for Statkrafts snuoperasjon

Fosna-Folket.no

Konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft tar med Sarepta i regnestykket og flytter 150 megawatt fra Snillfjord til Fosen.

I likhet med konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi så berømmer også Brandsar aktørene som deltok på tirsdagens møte for å være konstruktive og løsningsorienterte.


To avgjørende premisser

– Hva er årsaken til at Statkraft nå er tilbake etter først å ha konkludert med at utbyggingen ikke ville være lønnsom?
– Det er to premisser som ligger til grunn. Sareptas konsesjon på Fosen er nå med i porteføljen, det gir oss et større utvalg. I tillegg er det endret fra produksjon av 400 megawatt i Snillfjord og 600 på Fosen til 250 i Snillfjord og 750 megawatt på Fosen, vi har flyttet 150 megawatt over fjorden, forklarer Brandsar.


Start neste sommer

Nå regner konserndirektøren i Statkraft med at alle parter, inkludert Sareapta, kan gjøre investeringsbeslutningene tidlig i 2016.
– Det betyr at anleggsarbeidet kan starte neste sommer i stedet for denne sommeren, sier Brandsar til Fosna-Folket. Han legger også til at løsningen partene nå har lagt fram innebærer at arbeidet og planleggingen som er gjort så langt vil komme til nytte i den videre framdriften.


Fornøyd statsråd

Også olje- og energiminister Tord Lien (FrP) er glad for prosjektet som aktørene i vindkraftprosjektet nå har lagt fram.
– Det er gledelig at aktørene er enige om å jobbe videre for å realisere det som kan bli Norges største vindkraftprosjekt, sier Lien i en pressemedling.


– 1000 lønnsomme megawatt

Konsernsjef Christian Stav i NTE er også glad for resultatet av møtet i Oslo tirsdag kveld.
– Nå får vi mulighet for å finne fram til 1000 lønnsomme megawatt, sier Stav.


Sarepta er klar

Alexandra Bech Gjørv er daglig leder i Sarepta, selskapet som nå er blitt en del av planene for å gjenreise vindkraftutbyggingen på Fosen.
– Jeg ser veldig positivt på dette initiativet fordi det gir muligheter til å realisere vindkraftprosjektene på en god måte. Når det gjelder de praktiske konsekvensene dette vil ha for selskapet så er ikke dette ferdig utarbeidet, vi er først og fremt opptatt av å lykkes med vindkraftplanene, sier Gjørv.
Hun opplyser om at selskapets vindkraftplaner ikke har inngått i den samme tidsplanen som Fosen Vind-prosjektet, men at mye arbeid er gjort i forbindelse med planene.


– Det vil bli masse arbeid

– Det vil bli masse arbeid, men vi kan være med på den tidsplanen som er indikert av partene. Prosjektene er ferdig tegnet ut, noe av det som gjenstår er kontraktsforhandlinger, sier Gjørv.
På Fosen har Sarepta planer om å bygge opp vindparker på rundt 130 MW på Sørbaksfjellet og 90 MW på Harbaksfjellet.
I tillegg har Sarepta vindkraftplaner på Frøya som utgjør cirka 60 MW.


– En del ting som skal på plass

Konsernsjef Auke Lont i Statnett sier at alle investeringsvedtak for høyspentlinja som er prosjektert fra Namsos over Fosen og til Snillfjord nå utsettes til første kvartal neste år. – Det er en del ting som skal på plass før den tid, sier Lont til Fosna-Folket.

%d bloggere liker dette: