Tjener mest på å stå alene – hvorfor da slå seg sammen?

Fosna-Folket.no

Regjeringspartiene og Venstre har inngått en avtale om nytt inntektssystem for kommunene.

– Jeg er glad for at det nå er flertall for endringer som gjør det mer lønnsomt for kommuner å gå sammen, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på regjeringen.no.

Roan og Osen unntaket

Det er nå offentliggjort en oversikt som viser foreløpige beregninger for hvordan dette vil slå ut for de ulike kommunene.

I Fosen vil samtlige, bortsett fra Roan og Osen, tjene på å slå seg sammen med en annen kommune. Osen har som kjent ingen planer om å inngå «ekteskap» med noen rundt seg, mens det for Roans del er lagt en plan for en mulig sammenslåing med Åfjord. Roan vil i 2017 få over 250.000 kroner mer i fri inntekter som frittstående. Åfjord på sin side vil få nesten 230.000 kroner mindre som frittstående.

– Flere fordeler enn ulemper

– Hvorfor slå seg sammen når dere tjener på å bestå som i dag, Roan-ordfører Einar Eian (H)?

– Det er langt flere momenter som virker positivt inn hvis vi skulle komme til en god løsning med Åfjord. I første runde lå vi an til å få 700.000 kroner i pluss uten sammenslåing, mens vi etter en runde med Fylkesmannen der fant ut at vi ville få 600.000 kroner mindre. Dette er med andre ord ikke så enkelt å få en fullstendig oversikt på.

– Men Roan vil stå seg godt alene også?

– Nå skal vi gjennomføre en folkeavstemming hvor sikkert dette blir et tema. Ja, Roan klarer seg godt alene, men jeg tror det er flere fordeler enn ulemper med å bli en større enhet sammen med Åfjord på lengre sikt.

Vindkraftinntekter

– Inntektene fra vindkraft alene vil gi betydelige inntekter til kommunen …

– Ja, men det er midler som etter min mening ikke må tenkes inn i drift. Der må vi større grad tenke langsiktig i legge bedre til rette for næringsliv, gjøre noe med etterslepet på vedlikehold av kommunale veier og så videre, sier Einar Eian. 

%d bloggere liker dette: