– Styret i Statkraft må gå

Adressa.no
Mener selskapet har ført regjering og Stortinget bak lyset før beslutningen om å skrinlegge vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord.

– Styret i Statkraft har så til de grader ignorert regjeringen og Stortingets signaler, og siden dette er et statseid aksjeselskap må vi stille oss spørsmålet om vi kan leve med et slikt styre, sier stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H) til adressa.no.

Helleland føyer seg inn i rekken av politikere og næringsliv som sier seg svært skuffet etter at Statkraft onsdag 4. juni overraskende varslet at de skrinlegger 15 milliarders-investeringen i vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord. Helleland mener det er sørgelig at Trøndelag nå går glipp av denne storinvesteringen.
Krever en bedre forklaring

– For å kunne fortsette, må de gi en mye bedre forklaring enn de har gjort til nå, på hvordan markedet kan være så dramatisk annerledes nå enn da Stortinget vedtok en kapitalutvidelse for selskapet på til sammen ti milliarder kroner i desember. Så sent som for få uker siden sa de igjen at prosjektet var robust og godt, sier hun.

Kapitalutvidelsen hun sikter til er Stortingets vedtak fra 5. desember i fjor, da Statkraft ble tilført fem milliarder kroner blir tilført på statsbudsjettet for 2014 og ytterligere fem milliarder over tre år, ved at staten lar 1,7 milliarder kroner av planlagt årlig utbytte bli værende i selskapet.

– Statkraft har ført regjeringen og Stortinget bak lyset. Kapitalutvidelsen var hovedsakelig begrunnet i investering i vindkraftprosjektet Fosen/Snillfjord. Nå må vi vurdere om pengene Stortinget tilførte skal hentes tilbake, sier Helleland.

Energipolitisk styring

Hun sier seg enig med tidligere olje- og energiminister, Ola Borten Moe (Sp), som fredag sa til NRK at Statskraft skrinlegging av Fosen/Snillfjord-prosjektene tyder på at norsk energipolitikk er overlatt til et styret i et aksjeforetak fremfor regjeringen.

– Ja, når Statkraft gjør det motsatte av hva Stortinget har lagt til rette for, må vi se på hvordan energipolitikken utøves. Det er uforståelig at Statkraft gjør dette samtidig som det aldri har vært en større fornybar satsing enn under Tord Lien som olje- og energiminister, sier Helleland.

Avviser beskyldningen

Styreleder i Statkraft, Olav Fjell, avviser blankt Hellelands beskyldninger.

– Vi har aldri ført noen bak lyset, sier han til adressa.no.

– De store investeringene på Fosen og i Snillfjord var ikke mulig å gjøre uten kapitaltilførsel, men det var også hele tiden en forutsetning om lønnsomhet for at prosjektet kunne gjennomføres. Vi har ikke anledning til å gjøre investeringer som ikke er lønnsomme, sier Fjell.

– Fersk analyse til styret

Han mener det ikke stemmer at kapitalutvidelsen ble gitt for å sikre Fosen/Snillfjord-prosjektene, men som en del av Statskraft satsing på vind- og vindkraft på til sammen 60 milliarder kroner over fem år. Et eventuelt krav om tilbakebetaling på grunn av skrinleggingen av Fosen/Snillfjord, syns han er unaturlig.

– Fosen/Snillfjord utgjorde bare åtte milliarder av de 60 milliardene vi søkte om for hele investeringsprogrammet, sier Fjell.

– Stemmer det at Statkraft for bare noen uker siden sa at prosjektet var robust og godt?

– Det er jeg ikke kjent med. Vi har ikke hatt oppdaterte analyser før rett i forkant av styremøtet da vi fikk en grundig analyse på bordet som fortalte at prosjektet ikke ville bli kommersielt lønnsomt.

Vet ikke hva strømprisene vil bli

Han viser til et kraftig fall i strømprisene de siste månedene som hovedårsaken til endrede forutsetninger for prosjektet. Størrelsen på prisendringene analysene legger til grunn, vil ikke Statkraft gå ut med.

Nå har næringsminister Monica Mæland bedt selskapet, som er heleid av staten og underlagt Mælands departemet, om en redegjørelse.

– Vi er bedt om å gi en skriftlig orientering om hva som lå til grunn for styrets beslutning. Det holder vi på med, sier Fjell.

– Kan det hende analysene er feil og at prosjektene faktisk vil være lønnsomme?

– Det er et godt spørsmål. Det er jo egentlig ingen som vet i dag hva strømprisene vil være om fem-ti år. Vi må bare gjøre vurderingene uyt fra den kunnskapen vi har i dag, sier Fjell.

%d bloggere liker dette: