Strid om 50 centimeter i retten

Fosna-Folket.no

Jan H. Hovde har satt opp ei kai i Ansteinsundet, som Roan krever senket med 50 centimeter.

Etter mange omganger fram og tilbake, har Hovde nå saksøkt Roan kommune.

Tok klimaendringer på alvor

I det gamle fiskeværet Ansteinsundet er det fortsatt fastboende, men i hovedsak blir de gjenværende buene brukt som fritidshus. 

I 1989 fikk Jan H. Hovde fra Trondheim tilbud om å kjøpe Nonsmatholet i 1989. Den gamle rorbua og kaia var i dårlig forfatning. Det skulle imidlertid gå mange år før han gjorde alvor av planene om å få opp noe nytt. Først i 2007 startet han med å planlegge ny kai og rorbu.

– Jeg var i flere møter med teknisk etat i Roan hvor jeg la fram plantegninger. Ett av problemene man har opplevd i Ansteinsundet, og fortsatt opplever, er at floa slår opp i en del av buene når det er uvær og storflo. Klimaendringer med påfølgende havstigning vil forsterke dette. Derfor ønsket jeg å heve kaia i forhold til hvordan det opprinnelig var bygd, forklarer Jan H. Hovde, som sier at man i administrasjonen var enig i utformingen.

Hovde hentet også inn en muntlig anbefaling for ny høydeplassering av bu og kai fra Kystverket.

– Jeg burde ha ventet

Hovde var så sikker på at planene ville gå i orden, at han satte i gang med tiltaket før det var fattet politisk beslutning.

– Jeg innser at jeg burde ha ventet til det formelle var på plass. Det er lett å være etterpåklok. Ettersom jeg har jobbet innen trelast i mange år, kjøpte jeg bongossi-treverk for nye pilarer og tysk eik til dragere og bjelker. Det ble mye logistikk for å få dette på plass og montert, så da jeg også hadde fagfolk på plass fra Tyskland, bestemte jeg meg for å starte byggingen.

Rådmannen innstilte på at byggesaken skulle godkjennes da den kom opp for kommunestyret i juli 2008. Det endte med vedtak om at kaia og bua måtte senkes med 50 centimeter.

Atter avslag

– Det ble understreket fra kommunen at den ikke kan utrede klimaendringer og behovet for klimamessige tilpasninger, men at dette spørsmålet må avgjøres på nasjonalt nivå. To år etter ble kravet om sikkerhet for blant annet fremtidig havnivåstigning og stormflo tatt inn i de lokale tekniske forskriftene, forteller Hovde.

Han gjorde da noen endringer på det opprinnelige plana, og søkte på nytt. Etter ett og et halvt år kom saken til behandling, nok en gang med råd til politikerne om å godkjenne tiltaket. Atter ble det tommelen ned.

Fikk ikke svar

Jan H. Hovde har klaget saken inn for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– I 2012 mente man der at bua skal ligge i den valgt høyden, men at kaia kan senkes. Dette var en form for kompromiss, som jeg ikke kunne forholde meg til da dette vil stride med Roans krav om maksimum rafthøyde. Jeg har derfor flere ganger bedt Roan om en avklaring for hvordan jeg kunne innfri kravene, uten å ha fått svar. I juni i fjor ble det så fattet politisk vedtak om at kaia må rives. I tillegg ble det fremmet et krav på over 900.000 i dagbøter. Jeg ble sittende med lite annet valg enn å stevne Roan kommune, mener Jan. H. Hovde.

Mye tid og ressurser

Jan H. Hovde har lagt ned mye tid og ressurser på denne saken.

– Hvor mye har du brukt i kroner og øre?

– Selve kaia har jeg lagt ned over 700.000 kroner på, og jeg har nå passert 500.000 kroner i advokathonorarer.

– Er det for lite samsvar mellom kaia di og byggeskikken ellers i Ansteinsundet som har ført til at denne saken har blitt som den har blitt?

– Jeg kan ikke forstå det, da det ikke er noen ensartet byggeskikk i Ansteinsundet. Når det gjelder kaihøydene, så varierer de mye og det er fra før ei kai som er høyere enn den jeg har bygd. Jeg tror det er andre bakenforliggende årsaker til det jeg har opplevd, og det er trist, føler Jan H. Hovde.

Taper han saken mot Roan og må rive, er han usikker på om han vil bygge opp på ny.

Uke 17

Rettsforhandlingene mellom Jan H. Hovde og Roan kommune gjennomføres kommende uke. Det er satt av tre dager for å behandle saken. Tirsdag og onsdag kjøres behandlingen i Roansstua ved Roan rådhus. Onsdag ettermiddag blir det befaring ved tomta til Hovde i Ansteinsundet.

Tidligere Roan-rådmann Michael Momyr og Roger Eids-haug, fastboende i Ansteinsundet, er av vitnene som skal forklare seg. Torsdag vil saken fortsette ved Fosen Tingrett på Brekstad.

– Jeg håper så mange som mulig vil komme og følge denne saken, for den er åpen for alle, understreker Jan H. Hovde.

– Stadfestet av Fylkesmannen

Ordfører Einar Eian (H) i Roan ville ikke forskuttere det som skal skje, men mener kommunen har sitt på det tørre.

– Alle vedtak som er gjort er stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

– Det skal være innført byggestopp i Ansteinsundet nå

– Ja, vi har hatt flere byggesaker det har vært spørsmål rundt, derfor har vi valgt å innføre en stans i all byggevirksomhet i påvente av en ny egen reguleringsplan for dette området.

– Når vil den være ferdig?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, men vi håper å komme i gang med denne prosessen så snart som mulig, sier Einar Eian.

%d bloggere liker dette: