Stemmedrama i Stortinget endte med vestpåbud i båt

VG.no

Kristelig Folkeparti snudde og sikret at regjeringen skal foreslå et påbud om å bære vest i båt dersom det er barn om bord. I tillegg kan promillegrensen bli senket til 0,2.

Det skjedde etter en kaotisk avstemming i Stortinget fredag.

I utgangspunktet var det kun Fremskrittspartiet og Høyre som ville stemme for Sosialistisk Venstrepartis forslag om at regjeringen skal fremme forslag om et vestpåbud hvis det er barn i båten og en instruks til regjeringen om å vurdere å senke promillegrensen fra dagens 0,8 til 0,2.

Men så snudde Kristelig Folkeparti under avstemmingen.

– Ettersom forslaget fra Senterpartiet falt, så vil KrF stemme for forslagene fra SV, forklarte KrFs Line Henriette Hjemdal.

Og med det fikk SVs forslag flertall.

Dermed blir sommeren 2014 etter alt å dømme den siste hvor det i alle situasjoner er tillatt ikke å bruke vest i fritidsbåter. Etter alt å dømme vil det nye vestpåbudet tre i kraft 1. juli om ett år.

– Vi klarte å skaffe flertall for at regjeringen skal komme tilbake med en serie tiltak for sikkerhet til sjøs før jul som blant annet skal innebære et påbud for vest dersom det er barn i båten, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Forslaget innebærer at det i fritidsbåter må bæres vest så lenge barn befinner seg om bord i båten.

Dette er teksten Stortinget fredag vedtok:

1) Regjeringen bes fremme et forslag som påbyr bruk av flytevest i fritidsbåter der det er barn i båten.

2) Regjeringen bes fremme en sak med tiltak for å styrke sikkerheten i sjø/elv/vann, herunder sterkere tiltak mot promillekjøring og fart til sjøs. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av 0,2 som promillegrense til sjøs, samt egne kurs for skippere av raske båter.

Før vestpåbudet trer i kraft må Stortinget på nytt gjøre et vedtak etter at regjeringen har fremmet forslaget de nå har blitt instruert til å utforme.

For Fremskrittspartiet var det viktigste å hindre et forslag fra Arbeiderpartiet om et generelt vestpåbud, sier Frps Øyvind Korsberg.

– Vi ønsker å få utredet alle konsekvenser rundt et sånt påbud og hvordan det skal innrettes. Når vi får den saken tilbake fra regjeringen så vil vi vurdere hvordan vi skal forholde oss til det. For oss var det også viktig å forhindre at Arbeiderpartiets forslag ikke ble vedtatt, sier han.

Selve avstemningen rundt fire forskjellige forslag som lå til behandling ble også lett dramatisk. Samtlige av de fire forslagene måtte voteres over flere ganger fordi representanter stemte feil eller ble overrasket over resultatet.

En kort stund så det også ut til at stortingspresident Olemic Thommessens dobbeltstemme kom til å avgjøre saken, men etter en ny votering ble det likevel ikke nødvendig. Det er svært sjelden at stortingspresidentens dobbeltstemme avgjør under voteringer i Stortinget.

Fredag ettermiddag varsler Kristelig Folkeparti at det kan gå mot ny avstemming i Stortinget neste uke, på grunn av de det mener er feil ved avstemmingen fredag.

%d bloggere liker dette: