Statnett sier ja til utbygging

Fosna-Folket.no

Statnett sitt styre besluttet i dag fredag at første byggetrinn for en ny kraftledning mellom Namsos og Surna skal gjennomføres.

Det er utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal som er vedtatt. Flere av anleggskontraktene for det innledende prosjektarbeidet har gått til lokale bedrifter, og bidrar til lokal verdiskaping, melder Statnett om i ei pressemeding.

– Tre hovedbegrunnelser

– Beslutningen har tre hovedbegrunnelser, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett. Prosjektet bidrar for det første til å realisere vindkraftutbyggingen i Trøndelag, for det andre forbedrer vi strømforsyningen i hele regionen og ikke minst gir Namsos-Surna økt kapasitet i strømnettet mellom nord og sør i Norge, forklarer Vardheim i den utsendte meldinga.

Statnett vil starte utbyggingsarbeidet for begge delstrekningene i mai og de skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

– Vi har jobbet lenge med prosjektet, og vi er glad for at vi nå passerer denne milepælen. Beslutningen vil bidra til å bedre strømforsyning og til oppfyllelse av nasjonale fornybarmål, samtidig som det vil gi store økonomiske ringvirkninger i Midt-Norge, sier Vardheim.

Flere kontrakter på plass

I løpet vinteren har Statnett lyst ut kontrakter i entreprenørmarkedet og flere av kontraktene er på plass.

– Det er særlig hyggelig å se at flere av de kontraktene som frem til nå er tildelt har gått til lokale og regionale entreprenører. Dette viser at Midt-Norge har et konkurransedyktig næringsliv, og vi er glad for å kunne bidra til å øke sysselsettingen, uttaler Vardheim.

%d bloggere liker dette: