Sør-Trøndelag med i nasjonal rassikringsgruppe

Fosna-Folket.no

Skal jobbe for økte statlige bevilgninger til rassikring av veier. 

Den nasjonale rassikringsgruppa er ei samarbeidsgruppe for fylker med rasutsatte veier i Norge. Så langt er åtte fylker med i gruppa, men nå har også Sør-Trøndelag fått positivt svar på et ønske om å delta.

Fylkesordføreren positiv

– Det er viktig å få økt bevilgningene over statsbudsjettet til rassikring av veier, sier leder Karin Bjørkhaug (KrF) i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag. Hun tok opp spørsmålet om å søke medlemsskap i rassikringsgruppa med fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) i fjor, og fikk den gang positivt respons på spørsmålet.

Roan

Nå har altså de åtte medlemsfylkene vurdert søknaden fra Sør-Trøndelag, og åpnet døra for medlemsskap. I Sør-Trøndelag peker Bjørkhaug på Roan som ett av områdene der det virkelig er behov for investeringer i å rassikre veinettet.

I mål innen 2030

– Målet for rassikringsgruppa er at det nasjonale veinettet skal være rassikret innen 2030. Det er et statlig ansvar å bevilge midler til rassikring av fylkesveier. Skal målet nas innen 2030 må det bevilges langt mer enn i dag, sier Bjørkhaug.

Økt kompetanse

I tillegg til å jobbe politisk for økte bevilgninger over statsbudsjettet, så peker Bjørkhaug på at medlemsskapet i gruppa også vil tilføre Sør-Trøndelag økt generell kompetanse innen området rassikring av vei.

%d bloggere liker dette: