Slik slår eldrebølgen ut på Fosen

Fosna-Folket.no
Ifølge SSB vil tre av ti innbyggere i Osen og Roan være over 67 år gamle i 2040.

Det går fram av befolkningsframskrivingene til Statistisk sentralbyrå. På Fosen beregnes det at Roan, Osen og Åfjord vil få de største utfordringene knyttet til den fremtidige eldrebølgen. Ifølge SSBs alternativ for middels nasjonal vekst, vil 31 prosent av roansbyggen og 30 prosent av osingene være over 67 år i 2040.

Beste utsikter for Rissa
Åfjord er også ventet å få en stor andel eldre i tiårene fremover. SSB mener 29 prosent av åfjordingene vil ha passert 67 år i 2040. Tallene er derimot litt mer positive for Ørland, Bjugn, Rissa og Leksvik. Ifølge SSB vil 21 prosent av rissværingene være 67 år eller eldre i 2040.

Etterkrigskullene eldes
På nasjonal basis forventer SSB at hver femte nordmann vil være over 70 år i 2040. Gruppen 70 år og eldre vil dobles de neste 30 årene.

«Dette er en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre samtidig som levealderen øker», skriver SSB.

Se tallene for Fosen-kommunene her:

Ørland:

Innbyggertall 2040: 6535

Antall over 67 år i 2040: 1561

Prosentandel over 67 år i 2040: 24 %

Rissa:

Innbyggertall 2040: 7846

Antall over 67 år i 2040: 1664

Prosentandel over 67 år i 2040: 21 %

Bjugn:

Innbyggertall 2040: 5739

Antall over 67 år i 2040: 1394

Prosentandel over 67 år i 2040: 24 %

Åfjord:

Innbyggertall 2040: 3498

Antall over 67 år i 2040: 997

Prosentandel over 67 år i 2040: 29 %

Roan:

Innbyggertall 2040: 1008

Antall over 67 år i 2040: 308

Prosentandel over 67 år i 2040: 31 %

Osen:

Innbyggertall 2040: 962

Antall over 67 år i 2040: 284

Prosentandel over 67 år i 2040: 30 %

Leksvik:

Innbyggertall 2040: 3830

Antall over 67 år i 2040: 892

Prosentandel over 67 år i 2040: 23 %

%d bloggere liker dette: