Slik blir vindturbinene fraktet til fjells

Fosna-Folket.no

Totalt 209 vindturbiner fraktes sjøveien til Fosen. Sju av åtte ilandføres etter alt å dømme på Monstad i Åfjord. Resten tas i land på Straum i Roan. 

Det kreves fra 1672- til 2090 store transporter for å få de 209 vindturbinene opp til de fire forskjellige vindparkene.

De store transportene vil etter alt å dømme ta til i 2018 da de første turbinene skal monteres i Roan vindpark. Byggingen av de to adkomstveiene til Roan vindpark starter allerede etter påske. Veiene opp til Roan vindpark vest og Roan vindpark øst skal stå ferdig i høst. Da starter arbeidet med veier og fundamenter i selve vindparken.

Slik skal turbinene til fjells

Storheia vindpark

– 80 vindturbiner skal monteres på Storheia.

– Disse turbinene tas i land på Monstad i Åfjord og fraktes langs fylkesvei 715 sørover til adkomstveien til Storheia vindpark.

– Ifølge Statkraft beregnes det 8- til 10 store transporter.

– Fra 640- til 800 store transporter kreves dermed for å få alle vindturbinene opp til Storheia.

– Ifølge Statkraft skal turbinene monteres i 2019.

Roan vindpark

Roan vindpark øst

– Om lag 45 vindturbiner skal monteres på Roan vindpark øst (71 totalt i hele Roan vindpark).

– Disse turbinene tas i land på Monstad i Åfjord og fraktes nordover fylkesvei 715 over Momyra og over kommunegrensa til Roan. Noen kilometer sør for Reppkleiv, tar transporten av sørvestover opp Tostendalen og til Haraheia hvor Roan vindpark øst skal bygges.

– Fosna-Folkets beregninger basert på Statkrafts anslag, viser at det kreves fra 360- til 450 store transporter for å få alle vindturbinene opp til Roan vindpark øst.

– Ifølge Statkraft skal turbinene monteres i 2018.

Roan vindpark vest

– Om lag 26 vindturbiner skal monteres på Roan vindpark vest (71 totalt i hele Roan vindpark).

– Disse turbinene tas i land på en nybygd ro-ro-kai ved Einarsdalen industriområde på Straum i Roan.

– Etter ilandføring fraktes vindturbinene langs adkomstveien opp Einarsdalen og til Roan vindpark vest.

– Fosna-Folkets beregninger basert på Statkrafts anslag, viser at det kreves fra 208- til 260 store transporter for å få vindturbinene opp til Roan vindpark vest.

– Ifølge Statkraft skal turbinene monteres i 2018.

Kvenndalsfjellet vindpark

– 28 vindturbiner skal monteres på Kvenndalsfjellet.

– Disse vindturbinene tas i land på Monstad i Åfjord og fraktes langs fylkesvei 723.

Dersom det blir bygd en ny trasé på fylkesvei 723 fra Morkemo til Herfjord, vil det bli anlagt en kortere adkomstvei til Kvenndalsfjellet vindpark fra toppen av Ryssdalen.

– Fosna-Folkets beregninger basert på Statkrafts anslag, viser at det kreves fra 224- til 280 store transporter for å få vindturbinene opp til Kvenndalsfjellet.

– Ifølge Statkraft skal turbinene monteres i 2020

Harbakfjellet vindpark

– 30 vindturbiner skal monteres på Harbakfjellet.

Dersom fylkesvei 723 blir utbedret med ny veitrasé, tas vindturbinene i land på Monstad i Åfjord og fraktes nordvestover langs fylkesvei 723 til Stoksund og videre til Harbakfjellet.

– Dersom fylkesvei 723 ikke blir utbedret, blir det bygd ny kai i Stoksund hvor vindturbinene tas i land.

– Fosna-Folkets beregninger basert på Statkrafts anslag, viser at det kreves fra 240- til 300 store transporter for å få vindturbinene opp på Harbakfjellet.

– Ifølge Statkraft skal turbinene monteres i 2020.

Havna på Bessaker droppes

Lokalt er det blitt ytret en del misnøye med at ikke Fosen kysthavn på Bessaker ikke blir benyttet til ilandføring av vindturbinene som skal på Haraheia i den østre delen av Roan vindpark.

– Årsaken til at vi ikke benytter Fosen kysthavn, er veistandarden på fylkesvei 715 langs Granholvatnet. Det er uavklarte grunnforhold langs vannet og veien er smal. Skulle vi fraktet turbinene langs denne strekningen, ville det krevd en utbedring av veien, påpeker seniorrådgiver Knut Mollestad i Statkraft.

Totalt 71 vindturbiner skal fraktes til hele Roan vindpark. Mer enn halvparten av dem skal til den østre delen av vindparken på Haraheia. Hver turbin krever mellom åtte- og ti store transporter.

– Så mange tunge transporter ville satt sitt preg på veistrekningen. Det ville blitt gjentagende store belastninger. Dessuten ville fremkommeligheten for annen trafikk blitt kraftig redusert.

– Men TrønderEnergi benyttet jo nylig samme strekning for å frakte vindturbinene opp til Skomakerfjellet?

– Ja, men det var fire turbiner som ble fraktet dit. Her snakker vi om langt flere, påpeker Mollestad.

Han legger til at også HMS-hensyn ligger til grunn for avgjørelsen.

Opp Tostendalen

Vindturbinene som skal til den østre delen av Roan vindpark, blir ilandført på Monstad i Åfjord og fraktet langs fylkesvei 715 over Momyra. Like før Reppkleiv, skal turbinene fraktes opp adkomstveien opp Tostendalen.

– Men det er jo svingete og smal vei fra Momyra og ned mot Reppkleiv også?

– Det er bare «peanuts» i forhold til veien lenger nord. Vi har vurdert dette grundig, påpeker Mollestad.

%d bloggere liker dette: