– Skremmende å oppleve dette på såpass nært hold

Fosna-Folket.no

Nasjonal rassikringsgruppe er på befaring i Hordaland, og Sør-Trøndelag deltar for første gang. For ti dager siden gikk det et stort ras i området.


– Det er veldig interessant å se hvordan man lokalt håndterer de enorme utfordringene de har. Det er også interessant å lytte til hvordan de andre fylkene i rassikringsgruppen jobber med sine saker, sier leder Karin Bjørkhaug (KrF) i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag.

Bjørkhaug forteller at turen gikk langs E16. Der så rassikringsgruppen på raset som gikk i Vaksdal i Hordaland 12. mai, som førte til at Bergensbanen ble stengt. Hun sier at tre timer etter de var der, gikk det et nytt ras.

– Det er litt spesielt og skremmende å oppleve dette på såpass nært hold, sier hun, og forteller at dette var det fjerde raset siden oktober.

Samferdselskomitélederen mener behovet for økte midler til rassikring er enormt.

– Skal vi nå målsettingen om at alle offentlige veier skal være rassikre innen 2030, så må bevilgningene til formålet økes kraftig.

– Fantastisk bra

Torsdag kveld skrev Nettavisen at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fredag sender ut bestilling til transportetatene for neste Nasjonal transportplan (NTP). I sin bestilling legger Solvik-Olsen opp til at etatene skal tenke mer på hva de kommer til å få til.

– Vi sier til dem at vis oss hva dere får til om dere får i snitt 58 milliarder kroner i året, men vis oss også hva om dere får ti eller femten milliarder ekstra i året – altså rundt 73 milliarder kroner i året. Men vi ber også om et negativt scenario, om alt går galt med Norge, for at de også skal tenke gjennom hva som skjer om de får litt mindre enn i år. Nå tror jeg ikke det skjer, men det kan være godt å ha på plass, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

I beste fall betyr dette 876 milliarder kroner til samferdsel i perioden (neste planperiode for NTP gjelder fra 2018-2029), skriver nettstedet.

– Dette er fantastisk bra. Spørsmålet som Nasjonal rassikringsgruppe stiller da, er om rassikring blir inkludert i dette. Det må tas et krafttak, fordi rassikring er livsviktig, mener Bjørkhaug.

– Roan er mer komplisert

Samferdselskomitélederen sier at det framover er viktig at fylket og kommunene blir enige om hvilke løsninger som er gjennomførbare, og som kan gås videre med.

– Jeg er glad for at vi har lyktes med dette sammen med Åfjord. Roan er mer komplisert fordi det er rasfarlig på flere steder enn det som er tatt med i skredsikringsplanen og som vi kan få statlige midler til. Men jeg håper likevel at vi blir enige. Det er kjempeviktig for at vi skal kunne være med å kjempe om midler fra den statlige potten, mener Bjørkhaug.

Fredag skrev Fosna-Folket om at en rapport utarbeidet av Rambøll sier at det er behov for rensk og sikring i Hellfjorden i Roan. Hellfjorden er ikke på skredsikringsplanen.

– Jeg mener at dette må gjøres. Statens vegvesen må nå gi oss tilbakemelding på om de kan innarbeide dette i sine budsjetter, eller om det trengs ekstra midler, sier Bjørkhaug.

– Kan fylkeskommunen bistå dersom Statens vegvesen ikke har nok midler?

– Det er noe vi må vurdere når vi får vite beløpets størrelse.

%d bloggere liker dette: