Sjokkgebyr for søknad

Lindesnes Avis
Mandal kommune krever 29.900 kroner i gebyr for å behandle en søknad om en 3,2 kvadratmeter stor bod.

MANDAL: Daglig leder Knut Sand i LKS Bygg AS – Arkitre har i brev til teknisk forvaltning stilt seg spørrende til gebyret. Knut Sand klager på vegne av tiltakshaver Geir Bugge Aase i Stavanger. Bugge Aase har søkt om å få bygget en 3,2 kvadratmeter stor bod i utkanten av eksisterende brygge på Kåløy, utenfor Mandal. For å få behandlet byggesøknaden må tiltakshaver ut med 29.900 kroner, noe Sand mener omtrentlig tangerer byggekostnadene.

– Det skal være en teknisk bod for lagring av bensin, motor og utstyr for drift av godkjent avløpsanlegg. Og det i bakkant av eksisterende brygge. Jeg kan jo ikke se at dette gebyret vil være i tråd med prinsippet om selvkost, som gjelder for saksbehandling i teknisk forvaltning, sier Sand.

20 dagers lønn
For noe i nærheten av 20 dagers lønn til saksbehandler mener Sand summen representerer. Sand har i sin tid selv jobbet som teknisk sjef i nabokommunen Lindesnes, og han kan erfaringsmessig overhodet ikke se at gebyret speiler det reelle arbeidet.

– Hva er det da kommunen kan ha tatt betalt for?

– Har ingen idé om hva de har tatt så mye for. Vel blir det en dispensasjonssak, der dette ligger i LNF-område (Landbruks- natur og friluftsområde) og innenfor 100-metersbeltet i strandsonen. Men det er jo ikke det som skal koste. Det er selve tiden som går til saksbehandlingen tiltakshaver skal betale for. Det kan nesten se ut som tiltakshaver blir straffet for å ha søkt, sier Sand.

Ingen kontrollinstans
Det er ytterst sjeldent at Sand selv får se regningene fra kommunene. De går rett til tiltakshaver som da skal betale for saksbehandling. Det er tiltakshaver Bugge Aase som selv har videresendt fakturaen til Sand.

– Finnes der noen kontrollinstans som kan etterprøve selvkostprinsippet og gebyrene kommunene tar?

– Så vidt jeg vet, så gjør det ikke det. Tiltakshaverne er som regel overlatt kommunens vurdering og fastsettelse av satser, sier Sand.

Svarer til faktiske kostnader
Konstituert leder for teknisk forvaltning i Mandal, Glenn Anderson, mener gebyret speiler faktiske kostnader.
– Søknaden skal registreres. Gebyret skal representere lønn til saksbehandler. Dette gjelder bygging i LNF-område og dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet, så i dette tilfellet skal søknaden også sendes på høring hos fylkesmannen. Planutvalget må se på saken, etter at de først har hatt en befaring. Sju politikere og folk fra administrasjonen må dermed fraktes ut i båt til øya, sier Anderson.

Betaler for klagebehandling
I et svarbrev til Sand og tiltakshaver Bugge Aase legger Anderson til grunn at «noen» vil klage. Enten fylkesmannen (på godkjenning fra kommunen) eller tiltakshaver (på avslag). «Dette innebærer forberedelse av en ny saksframstilling av klagen til planutvalget. Dette må dekkes inn i dispensasjonsgebyret siden klagebehandlingen skal finansieres gjennom selvkost», skriver Anderson.

– Betyr ikke det rent effektivt at tiltakshaver må betale for en klagebehandling som foreløpig kun er teoretisk?

– Jeg kan ikke huske en eneste sak av denne typen som ikke er blitt påklaget. Og vi snakker om et snittgebyr, basert på erfaring fra de forskjellige typer sakene. Det ville bli uoverkommelig å differensiere fra sak til sak, sier Anderson.

– Ville gebyret for en 70 kvadratmeter stor hytte i samme område bli det samme?

– Ja. For jobben med denne type saker blir ganske identisk, sier han.

I brevet til Sand påpeker også Anderson at slike saker så å si uten unntak ender med avslag hos fylkesmannen. Han anbefaler derfor tiltakshaver å avvente søknad om sjøbod til det «eventuelt foreligger nye, og mer positive signaler fra regjeringen til slike bygg».

For Bugge Aase må betale de 29.900 kronene før saken over hodet behandles. Og det – uavhengig av resultatet.

Gebyrene gjennomgås
Denne uken har Anderson vært i møte med en konsulent, nettopp for å gjennomgå gebyrsatsene. De lar seg nemlig endre.

– På rene lagerbygg lå vi for høyt, på 50.000 kroner. Ved en anledning havnet en klage på gebyr hos fylkesmannen, og gebyret ble dermed redusert til en femtedel for slike bygg.

– Men dere ligger ikke for høyt når det gjelder andre saker?

– I fjor lå vi på ca. 75 prosent av selvkost på flere saker. Og jeg tror absolutt ikke at det er på dispensasjonssaker som den nevnte at vi ligger for høyt, sier Anderson.

%d bloggere liker dette: