Se hvor den 120 kilometer lange kraftlinja skal gå

Fosna-Folket.no

Kraftlinja på 420 kV fra Namsos til Åfjord skal stå ferdig i 2019. Mastene vil ruve 25- til 30 meter opp i lufta.

Arbeidet med linja tar til allerede i mai eller i juni i år.

– Da starter vi arbeidet med transformatorstasjonen på Hofstad i Roan, opplyser prosjektleder ledning i Statnett Ole Johan Hjemås.

Kraftlinja og vindkraftutbyggingen på Fosen henger tett sammen. Kraftlinja må til for å få strømmen fra vindparkene ut på sentralnettet.

Øverst i saken ser du en video som viser hvor kraftlinja skal gå.

Ut på anbud

Det skal bygges to store transformatorstasjoner på Fosen: Én på Hofstad i Roan og én på Garrabrekka ved Mørreaunet sør for Åfjord sentrum. I juni starter man arbeidet med å bygge adkomstvei samt gjøre grunnarbeid for stasjonen på Hofstad. Denne skal stå ferdig i tredje kvartal 2018, altså samtidig som Roan vindpark skal stå klar til å produsere strøm.

– Vi har startet en forespørselsprosess for grunnarbeidet på transformatorstasjonen på Hofstad. Det er foreløpig ingen som har fått arbeidet, sier Hjemås.

Tomta til transformatorstasjonen på Hofstad er på om lag 30 dekar. Byggetiden er beregnet til cirka to år.

Ferdig i 2019

Arbeidet med transformatorstasjonen på Garrabrekka ved Mørreaunet sør for Åfjord sentrum tar til først tidlig neste år. Den skal stå ferdig i 3. kvartal 2019. Det er samtidig som Storheia vindpark er klar til å produsere strøm.

Skogrydding

Arbeidet med selve kraftlinja fra Namsos og til Åfjord starter også i mai-juni.

– Vi starter med skogrydding, bygging av anleggsveier med mer, forklarer prosjektleder Hjemås.

Det er foreløpig ikke fastlagt eksakt hvor man starter arbeidet.

– Det ser ut til at vi starter med skogrydding i Namsos-Overhalla-området i mai-juni, men det vil bli arbeidet parallelt på flere punkter langs linja underveis, forklarer Hjemås.

30 meter høye

Kraftlinja fra Namsos til Åfjord er 12 mil lang. Selve kraftgata er 40 meter bred, mens mastene i snitt er 25- til 30 meter høye. Samtidig som arbeidet med linja fra Namsos til Åfjord starter opp, begynner man også på kraftlinja fra Snillfjord til Surnadal. Denne etappen er på 63 kilometer.

Planen er at linjene på sør- og nordsiden av Trondheimsfjorden skal knyttes sammen. Det tas sikte på at dette arbeidet er fullført først i 2028.

– Det er ikke klart når man starter på dette arbeidet, opplyser Hjemås.

Kabel langs fjordbunnen

Det betyr at det ikke blir noen skogrydding og linjebygging fra Åfjord og sørvestover til Hasselvika før om lag ti år. Planen er at kraftlinja skal legges i kabel langs fjordbunnen fra Brettingen og over til sørsiden av Trondheimsfjorden.

Logistikkpunkt ikke klart

Prosjektleder Hjemås i Statnett opplyser at det ennå ikke er klart hvilke logistikkpunkt Statnett skal bruke når kraftlinja på Fosen bygges.

– Mastene og annet større materiell planlegges skipet inn til hensiktsmessige kaier, forklarer han.

Nytt håp på Bessaker

Statnett har valgt å ilandføre absolutt alt av vindturbiner på Monstad i Åfjord. 26 av turbinene mellomlagres der, før de skipes inn til en ny ro-ro-kai i Einarsdalen på Straum og deretter til Roan vindpark vest. De resterende 183 turbinene fraktes fra Monstad og til henholdsvis Storheia-, Kvenndalsfjellet-, Harbakfjellet- og Roan vindpark øst. Fosen kysthavn på Bessaker benyttes ikke. Bessaker-patriot Thore Erling Pettersen håper nå at Statnett tar i bruk den nye havna på Bessaker når monstermastene og annet materiell skal skipes til Fosen.

%d bloggere liker dette: