Se hvilke Fosen-kommuner som blir tapere og vinnere

Fosna-Folket.no


Ørland og Bjugn taper mest, Roan og Osen blir vinnere med det nye inntektssystemet for kommunene.

Etter at regjeringen med støtte fra Venstre fikk gjennomslag for nytt inntektssystem for kommunene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget et anslag over effektene for samtlige av landets kommuner basert på saldert budsjett for 2016. Fem av dagens sju kommuner i Fosen vil få inntektene redusert som følge av det nye systemet. De som tjener på omleggingen er Osen og Roan.

De klart største taperne i Fosen ligger an til å bli Ørland og Bjugn. For Ørland vil endringen, ut fra dagens innbyggertall, bety en reduksjon i de årlige inntektene på drøye 3,5 millioner kroner. Robek-kommunen Bjugn kan se fram til 2,7 millioner færre kroner årlig i frie inntekter.

Regnestykket er basert på dagens kommunestruktur, det vil si før en sammenslåing av noen av de nevnte kommunene.

Slik ser den komplette listen ut for Fosen-kommunene:

Ørland: – 3.521.000,-

Bjugn: – 2.716 000,-

Rissa: – 1.278 000,-

Leksvik: – 646.000,-
Åfjord: – 226.000,-

Roan: + 252.000,-

Osen: + 261.000,-

%d bloggere liker dette: