Sammenslåingssøknad vekker reaksjoner

Fosna-Folket.no

– Jeg tror mange reagerer på dette i Åfjord. Kun fire prosent av åfjordingene har stemt for sammenslåing med kun Bjugn, sier kommunestyrerepresentant Ivar Refsnes (H) i Åfjord.

Torsdag forrige uke sendte Bjugn og Åfjord sine søknader om kommunesammenslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Brevet er adressert til statsråd Jan Tore Sanner (H).

Enige om giftermål

Søknaden er sendt etter at kommunestyrene i de to kommunene vedtok å slå seg sammen 31. januar. Bjugn har i sitt vedtak gått inn for sammenslåing med Åfjord «og eventuelt Roan». Roan har som kjent sagt nei til å inngå i en storkommune med Bjugn.

I Åfjord har politikerne vedtatt sammenslåing med både Bjugn og Roan. De har fra før vedtak om sammenslåing med Roan fra juni 2016.

Dette er søknaden

I søknaden til departementet skriver Åfjord kommune følgende:

«Åfjord kommune søker med dette om å slå sammen Åfjord kommune og Bjugn kommune til en ny kommune.

Dette på bakgrunn av en felles intensjonsavtale og kommunestyrevedtak fattet i de respektive kommunene.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å skape en ny kommune med gode tjenester for våre innbyggere og der vi sammen klarer å forløse potensialet som ligger i havbruket, landbruket, i Europas største landbaserte vindkraftutbygging og i kunnskapsproduksjonen for kommende generasjoner.

Vi registrerer at våre kommuners åpning for å inkludere Roan kommune i den nye kommunen, er videreformidlet fra fylkesmannen på en måte som kan etterlate tvil knyttet til framforhandlet enighet mellom kommunene.

Dette brevet fjerner den tvilen.

Vi ser fram til å jobbe sammen med departementet og fylkesmannen i realiseringen av den nye kommunen».

%d bloggere liker dette: