Samarbeidsmøte med Åfjord kommune

18.september skal 3 personer fra styret i hytteforeninga ha møte med Åfjord kommune. Vi har meldt følgende saker: Kommunale avgifter, Orientering om Roan Hytteforening, Orientering om organisasjonen Åfjord kommune, Orientering om fiberutbygging i Roansområdet, Orientering om «Mitt Åfjord», Orientering om Fosen renovasjon. Opplegg for kildesortering for hyttefolket?

Hvis noen av medlemmene har kommentarer til disse sakene, eller andre innspill, ta gjerne kontakt med styreleder Liv Ingegerd Selfjord på telefon 95263431.

Referat fra møtet vil bli lagt ut på denne sida etterhvert.

%d bloggere liker dette: