Sa langt om lenge ja til flyktninger

Fosna-Folket.no

Roan har torsdag formiddag, som den siste kommunen i Trøndelag, sagt ja til mottak av flyktninger. 

Forespørslene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har vært flere, men fram til nå har politikerne i Roan vendt tommelen ned for mottak av flyktninger. Denne gangen har kommunen blitt bedt om å ta imot ti.
Mot kun én stemme, Morgan Tyler Brandsø (H), er det nå sagt ja til mottak.
Vedtaket som ble fattet innebærer at det skal tilsettes flyktningkonsulent tidlig høsten 2016, og at kommunen utarbeider og vedtar en boligsosial handlingsplan tidlig samme høst. Roan har videre vedtatt å ta imot inntil to familier i årene 2016 – 2018, alternativt fem enslige flyktninger i hvert av de tre årene. Videre skal det utarbeides en handlingsplan for å skaffe arbeidsplasser i samarbeid med det lokale næringslivet og kommunens egne sektorer.

%d bloggere liker dette: