RYDDING I OMRÅDET VED ROAN HAVN

Roan.kommune.no

Etter en befaring er det nå nødvendig at det ryddes i området ved Roan havn.

Representanter fra Roan kommune har i august vært på befaring i området ved Roan havn.

Det er lagret en god del utstyr i området, og det virker som at det som er lagret ikke er i daglig bruk.

Dersom det skal lagres utstyr på kommunal grunn bør det inngås en leieavtale på et areal på avtalt plass.

Det er i dag vanskelig for en utenforstående å vite hvem som eier hva i området. Det er derfor ønskelig at hver enkelt som har lagret utstyr i området fjerner det som ikke kommer til å bli brukt i nærmeste framtid. 

Frist for fjerning settes til 15. september 2016.

Etter denne dato vil det bli foretatt en ny befaring. Dersom vi ser det nødvendig å få resterende etter rydding bortkjørt, vil dette skje på eiers regning dersom det ikke foreligger noen forespørsel om leie.

Når det gjelder lagring på leid område vil vi bare henstille til leierne om å forsøke å holde det så rydding og rent som mulig og sjekke at det ikke lagres noe som utgjør fare for forurensing.

Geir Ola Aune

sektorleder TLM

%d bloggere liker dette: