Roan som del av nye Nord-Fosen – eller alene

Fosna-Folket.no

Torsdag kveld denne uka skal kommunestyret i Roan gjøre vedtak om veien videre i forhold til kommunereformen. 

I saksvurderinga står blant annet å lese at med bakgrunn i de møtene som har vært, står Nord-Fosen-alternativet igjen som et reelt alternativ å utrede i tillegg til 0-alternativet.

Samme vurderingene

Og:

«Dette samsvarer med vedtaket kommunestyret gjorde 27. januar i år. Vurderingen bak vedtaket den gang var områdets felles bo- og arbeidsmarked med utstrakt pendling mellom kommunene. I tillegg ble næringsgrunnlaget og næringssatsningen for området vektlagt som en viktig begrunnelse for videre utredninger. Disse vurderingene står like sterkt i dag.»

Et 0-alternativ

Rådmannens innstilling vedtak er:

«Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. kommunesammenslåing mellom kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag, primært Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen, er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.

Parallelt med at alternativet Nord-Fosen utredes, utredes også 0-alternativet med Roan som egen kommune.»

%d bloggere liker dette: