Roan og Osen med mest positiv utvikling

Fosna-Folket.no
NAV melder om nedgang i antall uføre i Sør-Trøndelag.

«Ved utgangen av juni 2014 var det 18 390 sørtrøndere som mottok uførepensjon, en nedgang på 262 personer fra samme tid i fjor. Andelen uføre i befolkningen sank fra 9,4 prosent i 2013 til 9,2 prosent i 2014. Antallet uføre synker blant de eldste, men øker noe blant de under 29 år», skriver NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.

– Utfordringen i ungdomsgruppen må løses i samarbeid. Forskning viser at det er viktig at NAV, helsetjenestene og videregående skole samarbeider for å bistå slik at flere ungdommer mestrer de kritiske overgangene som for eksempel overgangen fra grunnskole til videregående skole og fra skole til arbeid, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, i uttalelsen.

Hovedtall uførepensjon i Sør-Trøndelag juni 2014:

* Andelen uføre i befolkningen synker 1,4 prosent fra 2013 til 2014.
* Trondheim kommune har den laveste andelen uførepensjonister med 7,9 prosent.
* Deretter følger nabokommunene Malvik, Skaun, Klæbu og Midtre Gauldal.
* Høyest andel uførepensjonister har Rennebu med 15,7 prosent, fulgt av Meldal med 15,5 prosent.
* Størst endring i positiv retning sammenlignet fjoråret har Roan med en nedgang på 8,8 prosent, fulgt av Osen med nedgang på 7,4 prosent.
* Andelen uføre øker mest i Tydal med 10,2 prosent.

%d bloggere liker dette: