Rissa verst i fylket på ledighet

Fosna-Folket.no
Rissa ligger på fylkestoppen i antall ledige ved utgangen av oktober. I andre enden er Roan med 1,0 prosent ledighet.

I ei pressemelding fra NAV meldes det at det så langt i år er det lyst ut over 1 200 færre stillinger i Sør-Trøndelag sammenlignet med 2013. Dette tilsvarer en nedgang på 10 prosent.

Roan med 1,0 prosent ledighet og Osen med 2,2 prosent ledighet gjør at de to kommunene figurerer blant de laveste på ledighetsstatistikken i Sør-Trøndelag fylke. Vel å merke er Osen også den kommunen med den største prosentvise økningen i antall ledige. De har nå ti personer helt ledige, mot fem i fjor på denne tida. Likevel er de under snittet for fylket.

Rissa verst

I kommunene Rissa og Agdenes økte ledigheten med henholdsvis 71 og 82 prosent. Flere kommuner i fylket har færre ledige sammenlignet med i fjor. I Roan sank ledigheten med 84 prosent fra 31 personer i oktober i fjor til fem personer i år. Høyest ledighet finner vi i Rissa med 5,1 prosent mens ledigheten i Snillfjord kun er på 0,6 prosent.

I fylket som helhet ligger ledigheten ved utgangen av oktober på 2,4 prosent. 3 857 sørtrøndere er nå uten jobb.

Stabilt

Justert for sesongsvingninger har ledigheten holdt seg stabil de siste to månedene og er nå på 2,5 prosent. Sammenligner vi med samme tid i fjor har ledigheten økt med 12 prosent. I samme periode har antallet arbeidssøkere på tiltak gått ned med 18 prosent og det er nå i underkant av 600 tiltaksdeltakere i fylket. I det følgende vil endringene som fremkommer vise sammenligning med samme måned i fjor.

Nedgang

Så langt i år har antallet nye stillinger gått ned med 10 prosent og utviklingen med færre utlyste stillinger forsterker seg. Ifølge fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, kan en forvente at ledigheten vil øke noe i månedene som kommer. Dette som en følge av at antallet utlyste stillinger i tiltagende grad har gått ned i 2014. Fortsatt er det likevel en relativt god stillingstilgang i fylket. – Nedgang i utlyste stillinger er likevel en indikasjon på at arbeidsmarkedet er mindre stramt, ifølge fylkesdirektøren.

414 færre

Reduksjonen i nye stillinger er spesielt merkbar innenfor bygg- og anleggsfag, med en nedgang på 33 prosent. Innenfor ingeniør- og ikt-fag ser en reduksjon i utlyste stillinger på 23 prosent. Det er også blant ingeniørene ledigheten øker mest siste måned med en økning på hele 46 prosent. Det er spesielt ingeniører innen oljerelaterte fag som merker ledighetsøkningen mest.

Ledigheten økte i 15 av fylkets 25 kommuner siste måned. I Trondheim er det nå 2 440 personer helt uten jobb. Det er en økning på 266 personer fra i fjor. Økningen er størst i Osen hvor antallet arbeidsledige fordoblet seg fra fem til ti personer.

%d bloggere liker dette: