REISELIV I ROAN

Roan.kommune.no

Ordfører og varaordfører har besøkt reiselivsbedriftene i Roan.
For et par år siden var Kongeparet på besøk i kommunene Roan, Osen, Åfjord og Bjugn, samt Hitra og Frøya. Etter dette besøket ble det laget bok,«Kysten og folket», og dette ble en bok som viser fram både Roan og de andre kommunene i all sin prakt – både i tekst og bilder!

Her er det positiv omtale av Roan og de øvrige kommunene som det er viktig å formidle til alle som besøker kommunen vår, og reiselivsbedriftene er et godt egnet sted for informasjon, slik at så mange   som mulig kan danne seg et godt inntrykk av «Perlen i havgapet» og Fosen forøvrig. Derfor har nå alle som driver utleie av hytter, leiligheter og rorbuer i kommunen fått tilbud om å få en bok til hver utleieenhet. Vi håper at dette tiltaket kan bidra positivt og være til nytte for reiselivet i Roan!

Vi har opplevd mye optimisme og engasjement, og det har vært en glede å besøke alle reiselivsbedriftene i kommunen. Noen er forholdsvis nystartet, mens andre har drevet i flere tiår, noen driver i det små, noen har utvidet antall enheter gradvis, andre har mange utleieenheter, samtidig som nye planlegges. Alle skaper på hver sin måte aktivitet og styrker næringsgrunnlaget i Roan. Det er ingen tvil om at reiselivsnæringen er viktig for Roan kommune!

Vi ønsker alle fortsatt lykke til med årets sesong!

Jan Helge Grydeland
Ordfører

%d bloggere liker dette: