REGULERINGSPLANER SOM ER STOPPET I PÅVENTE AV KOMMUNEPLANRULLERING

Roan.kommune.no

Plankontoret ønsker opplysninger i forb. med arbeidet med kommuneplanen

Roan kommune har ved flere anledninger stoppet planarbeid med begrunnelse i at kommuneplanens arealdel skal rulleres. Det er uklart hvilke planer dette gjelder. For å kunne vurdere disse planene i forbindelse med kommuneplanarbeidet har vi laget en liste som viser de planene vi vet om pr. nå.
Hvis du/dere ser at det mangler planer i denne lista, ber vi om at dette blir sendt inn skriftlig til Roan kommune innen 1. desember 2014. Adr: post@roan.kommune.no

Spørsmål kan rettes til grete@plankontoret.net eller norunn@plankontoret.net

Planer som er satt på vent med tanke på rullering av kommuneplanens arealdel:

Gnr/bnr                            Navn på planforslag               Status
39/3 og 17                            Østre Mostervik                             Planforslag
39/6 og 10                           Ner-Bjørgan                                   Gjennomført forhåndskonferanse
46/11                                    Teistfossen                                     Gjennomført forhåndskonferanse
63/4                                      Grønningen                                    Planforslag
69/16                                    Vollvika                                          Planforslag
77/6 og 7                              Nordsjøvika                                    Gjennomført forhåndskonferanse

%d bloggere liker dette: