Referat fra folkemøtet om fiber

Roan kommune.no

Roan kommune inviterte til informasjonsmøte angående fiber til Roan, Hongsand og Kiran. I forbindelse med prosjektet med ny sykeheim vil det bli lagt fiber inn til kommunehuset, og kommunen ser nå på løsninger hvor abonnenter i nærområdet kan kobles på dette samtidig.

Det kan bli aktuelt å legge sjøkabel med fiber fra det utbyggingsprosjektet på Bessaker, slik at fiberen kommer i land på Roan. Det er også ønskelig med å legge i land en kabel på Nes og på Hongsand/Kråkøya. Utbygger av fiberen vil legge en sirkel på kartet som omfatter det området de kan komme til å bygge ut, størrelsen på denne sirkelen vil omfatte, på Roan; øygårdan, Prestgårdslia boligfelt og Roan havn. Områdene bortenfor Stagabakken må dekkes med såkalt «Bygdafiber».

I sammenslåingsprosessen med Åfjord er det satt av totalt 2,2 millioner kroner til bredbåndsutbygging, noe av dette håper Roan kommune på å bruke på dette fiberprosjektet.
For deg som enkeltperson vil tilknytningsavgiften bli på maksimalt 14 900 kroner. Dette tallet kommer til å variere en del ut fra antallet personer som melder interesse. Dersom man skal koble på fiber utenfor denne områdesirkelen, baseres dette på «bygdafiber». Hvor grunneiere graver grøfter og legger ned trekkrør selv. Dersom man går sammen flere om dette vil kostnaden per grøft gå ned.

Det vil bli lagt ut informasjon om dette fortløpende.

%d bloggere liker dette: