RÅDMANNSSKIFTE I ROAN KOMMUNE

roan.kommune.no

Roy-Bjarne Hemmingsen har i dag tiltrådt stillingen som ny rådmann i Roan kommune.

Under torsdagskveldens møte i Roan kommunestyre ble Michael Momyr takket av etter 6,5 år som rådmann i Roan. Dette ble markert med kaffe og kaker på kommunehusets kantine. Ordfører Jan Helge Grydeland overrakte blomster og i sin tale takket han Michael Momyr for innsatsen som rådmann i kommunen. I sin avslutningstale takket Michael Momyr for sin tid som rådmann i kommunen samtidig som han introduserte sin etterfølger, og ny rådmann i Roan fra 1. november, Roy-Bjarne Hemmingsen.

Som påtroppende rådmann takket Roy-Bjarne Hemmingsen kommunestyret for tilliten ved å bli tilsatt som rådmann samtidig som han så fram til å tiltre i stillingen.Roy-Bjarne Hemmingsen ønskes lykke til i stillingen som rådmann i Roan kommune.

%d bloggere liker dette: