Rådmannen anbefaler å gå for Nord-Fosen kommune

Fosna-Folket.no

Roan kommunestyre skal i kveld tirsdag ta opp kommunereformen til debatt.

Årsaken til at det nå settes fart på dette arbeidet, er at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal ha en tilbakemelding innen 1. februar på hvilke løsninger kommunene ser for seg å jobbe med videre.

I samtale

Politikere fra Åfjord, Roan og Osen var i midten av januar samlet i den forbindelse.

Samlingen skjedde i Roan, hvor man samtalte rundt aktuelle konstellasjoner for kommunesammenslåinger.

Nord-Fosen

Rådmann i Roan, Roy Bjarne Hemmingsen, har nå laget innstilling til vedtak for Roan kommunestyre i kveld. Hans klare råd er å gå for en videre prosess for sammenslåing av Roan, Osen og Åfjord:

Rådmannens innstilling:

1. Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. kommunesammenslåing mellom kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag.

2. Primært kommunene Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.

3. Roan kommune har i sitt valg vektlagt at kommunene har et felles bo- og arbeidsmarked med utstrakt pendling mellom kommunene. Kommunene har mye felles på næringssiden. Bakgrunn for vedtaket: 4. Roan kommune har hatt dialogmøter med kommunene a. Osen b. Osen og Åfjord

Bakgrunn for vedtaket:

4. Roan kommune har hatt dialogmøter med kommunene a. Osen b. Osen og Åfjord

5. Roan kommune ønsker å gå i dialog med aktuelle kommuner for evt. å få til en felles utredning med nødvendige konsekvensanalyser. Kommunen vil også være åpen for andre innspill gjennom hele prosessen.

%d bloggere liker dette: