Politiet lei unødvendig telefonering

Fosna-Folket.no

Nå må kommunene opprette fast vaktnummer. I et brev til alle kommuner i Nord-Trøndelag, samt Osen og Roan kommune i Sør-Trøndelag, og Bindal kommune i Nordland, kommer politiet i Nord-Trøndelag med en oppfordring.

Mange henvendelser

Politiet ønsker at hver kommune ordner med et vaktnummer politiet kan ringe til ved meldinger om viltpåkjørsler.

«Politiet mottar hver uke flere meldinger om kollisjoner mellom storvilt og motorkjøretøyer samt meldinger om syke dyr som må avlives. Det er som kjent kommunens oppgave å sørge for at viltet ikke lider unødvendig, og kommunen sørger for ettersøk og avliving (.)», skriver politiet.

Ti ulike nummer

Politiet ønsker at hver kommune oppretter et fast vaktnummer man kan ringe til. Politiet opplyser i brevet at noen kommuner allerede har dette, men at «andre kommuner har over 10 forskjellige telefonnumre som politiets operasjonssentral må forholde seg til».

Politiet gir kommunene frist til å opprette vaktnummer til nyttår.

– I orden i Verdal

Fagansvarlig Trond Rian for landbruk og naturforvaltningsenheten i Innherred samkommune, forteller at kommunen har vært i kontakt med politiet nylig.

– Det ble fra politiets side gitt uttrykk for at løsningen i Verdal fungerer tilfredsstillende, opplyser Rian i en epost til Verdalingen.

%d bloggere liker dette: