På avfallstoppen med over 500 kilo per innbygger

Fosna-Folket.no

Leksværingene produserte mest husholdningsavfall på Fosen i fjor.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folk i Leksvik produserte 1807 tonn husholdningsavfall i 2014. Fordelt på hver innbygger blir det 512 kilo. I den andre enden av statistikken ligger Osen hvor innbyggerne kastet 348 tonn avfall, noe som fordelt på de 1007 innbyggerne gir 346 kilo husholdningsavfall på hver osing.

De minste er best

Nest best i klassen var folk i nabokommunen i sør hvor hver innbygger kvittet seg med 349 kilo husholdningsavfall. Totalt for Roan blir det 341 tonn.

Deretter følger Ørland med 463 kilo per innbygger og en samlet mengde husholdningsavfall på 2403 tonn. Hver innbygger i Fosen største kommune, Rissa, produserte 479 kilo avfall, noe som samlet gir 3199 tonn.

Over et halvt tonn

Bjugningene kvittet seg med 2289 tonn husholdningsavfall. Fordelt på de 4714 innbyggerne blir det 486 kilo på hver bjugning. I Åfjord viser tallene fra Statistisk sentralbyrå at det i 2014 ble produsert 1634 tonn husholdningsavfall. Det blir 503 kilo per innbygger.

%d bloggere liker dette: