Over 25 500 bosatt på FoseN

Fosna-Folket.no

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det bodde 25 501 personer på Fosen 1. januar 2018

Per 1. januar bor det 80 personer mer på Fosen enn det gjorde på samme tidspunkt i 2017. Vi ble 28 flere i løpet av de siste tre månedene før nyttår ifølge rykende ferske tall fra SSB.

3,5 tilflyttere hver dag

I løpet av 2017 flyttet 1276 personer til Fosen. Det gir et gjennomsnitt på 3,5 tilflyttere hver dag i løpet av året. 1162 personer flyttet vekk fra Fosen, som gir en nettoinnflytting til de seks Fosen-kommunene på totalt 114 personer.

Det kom 230 nye fosninger til verden i 2017, mens 262 personer bosatt i Fosen døde.

Fordelingen

Befolkningen økte i fire av sju Fosen-kommuner i 2017. Ørland kommune økte med 60 personer, Bjugn økte med 42 personer i løpet av året, Åfjord med 14 personer og Rissa økte med tre innbyggere.

Det ble 6 færre personer i Roan, 11 færre i Osen og 22 færre i Leksvik i løpet av året. Det var nettoutflytting i alle disse tre kommunene når man ser 2017 under ett.

Ny kommune

Indre Fosen kommune begynte sin eksistens med 10 089 innbyggere 1. januar. Nye Ørland kommune, sammenslåingen mellom dagens Bjugn og Ørland, hadde 10 215 innbyggere, og dersom nye Åfjord (Roan og Åfjord) sees under ett ville kommunen hatt 4230 innbyggere ved inngangen til 2018.

Leksvik avsluttet sitt siste år som egen kommune med en befolkningsnedgang på 22 personer drevet av 162 utflyttinger mot 147 innflyttinger til kommunen. Det ble født 29 personer i kommunen i løpet av året, mens 33 personer døde.

Rissa avsluttet kommunekarrieren med folkevekst på tre personer i sitt siste år. 280 personer flyttet til kommunen mens 270 flyttet bort. 66 personer ble født i kommunen i løpet av året mens 72 personer døde.

I de siste tre månedene før Rissa og Leksvik slo seg sammen, gikk befolkningstallet opp med 8 personer i Leksvik, og ned 8 personer i Rissa. Dermed gikk Indre Fosen i null.

Osen og Roan

Det bodde 967 personer i Osen ved inngangen til året, fire flere enn tre måneder tidligere.

Det ble født 7 personer i Osen i 2017, mens 11 døde. 40 personer flyttet inn mens 48 flyttet ut.

I Roan bodde det 953 personer 1. januar, én person mer enn 1. oktober. I løpet av året flyttet 44 personer til kommunen, mens 48 personer flyttet vekk.

Åfjord

Folketallet i Åfjord økte med 14 personer i løpet av 2017. Det ble drevet av en nettoinnflytting på 39 personer ettersom 136 personer flyttet til kommunen og 97 personer flyttet vekk.

Det ble født 23 personer i Åfjord i løpet av året, mens 48 personer bosatt i Åfjord døde i løpet av året. Det gir Fosens største fødselsunderskudd på 25 personer.

Ørland og Bjugn

Per 1. januar bor det 60 personer mer i Ørland kommune enn ved årsstart 2017. 329 personer flyttet til kommunen i løpet av året mens 277 personer flyttet bort, en netto økning på 52 personer.

Det ble født 51 nye ørlendinger i løpet av året, mens 43 personer bosatt i kommunen døde.

I Bjugn ble det født 45 personer, mens 44 døde i løpet av 2017. 300 personer flyttet til kommunen mens 260 flyttet ut. Det er hovedforklaringen på at kommunens befolkning økte med 42 personer i løpet av året.

Sett under ett flyttet 629 personer til det som blir nye Ørland kommune fra 1. januar 2020 i løpet av 2017. Befolkningen økte med 102 personer i løpet av året, og nye Ørland kommune ville hatt 10 215 personer dersom den ble etablert 1.1.2018.

%d bloggere liker dette: