Osen ut av Fosen? Kommunen utreder alle alternativer

Fosna-Folket.no

Ordfører Jørn Nordmeland (V) sier han holder alle muligheter åpne, men at han helst ser for seg at Osen forblir én egen kommune. 

2015 kan bli et år med store endringer i kommuneinndelingen på Fosen. Høyre og Fremskrittsparti-regjeringen legger press for å få fortgang i kommunereformen. Målet er å redusere antall norske kommuner.

Fem alternativer

Osen er blant kommunene på Fosen med lavest innbyggertall. Det er lang avstand fra Osen til de nærmeste byene Namsos, Steinkjer og Brekstad. Ordfører Nordmeland ser for seg dette som fremtidige alternativer for Osen:

– Fortsette som egen kommune.

– Bli en del av én storkommune på Fosen.

– Danne en Nord-Fosen-kommune med Roan og Åfjord.

– Sammenslåing med flere kommuner med Namsos som kommunesenter.

– Sammenslåing med flere kommuner med Steinkjer som kommunesenter.

Flere utredninger

Alle alternativene skal utredes i løpet av vårparten. Fosen regionråd har allerede utredet Fosen som én storkommune. Nordmeland mener utredningen viser at det er lite å tjene på en slik sammenslåing.

– Osen formannskap har signalisert at vi ønsker å utrede Nord-Fosen som én kommune. Videre er utredningen av én stor Namdals-kommune i gang. Da vil i så fall Namsos bli kommunesenter. Kommuner fra Osen i vest til Røyrvik i øst er med i denne utredningen. Videre skal vi være med på utredningen av Steinkjer storkommune. Den har foreløpig ikke kommet i gang, sier Venstre-politikeren.

Naboen bestemmer

Dersom Osen velger å gå østover, mener Nordmeland at veivalget avhenger av hva Namdalseid finner på.

– Dersom Namdalseid slår seg sammen med Steinkjer, har ikke vi mye valg. Det blir veldig kunstig å slå seg sammen med Flatanger og Namsos, dersom Namdalseid velger Steinkjer, sier han, og tenker på at innbyggerne da må kjøre gjennom en annen kommune for å komme til kommunesenteret i Namsos.

Går for lyntoget

Når det gjelder fremdriften på kommunereformen, er det skissert to alternativer: Lyntoget og hurtigtoget. Lyntoget går allerede til våren, mens hurtigtoget først «tøffer» avgårde i april 2016. Det innebærer at Osen og de andre Fosen-kommunene enten må konkludere i et vedtak før sommeren i år, eller i april 2016.

– Jeg mener vi i Osen bør gjøre vedtaket før sommeren i år. Da må vi signalisere retning eller om vi i det hele tatt ønsker noen sammenslåing, sier Nordmeland.

Frykter tilskuddsstopp

Han påpeker at han stiller med åpent sinn i forhold Osens fremtid.

– Det blir feil av meg å konkludere før utredningene er ferdige. Da ville det ikke vært noe poeng i å utrede. Men jeg kan si så mye at jeg tror det skal mye til å slå det å forbli som en egen kommune.

– Men om Osen velger å si nei til sammenslåing. Er du ikke redd for at kommunen på sikt mister for eksempel småkommunetilskuddet?

– Jo. Det er på rundt fem millioner kroner årlig for Osens del. Det er mye penger for en kommune som har under hundre millioner kroner i årlig budsjett, påpeker Nordmeland.

Geografiske utfordringer

Han er skeptisk til hva Osen kommune har å tjene på å bli en del av en fremtidig storkommune.

– Jeg tror Osen overlever best på å ha lokale politikere som kjenner kommunen og folket til å styre. Jeg tror vi som egen kommune styrer best med for eksempel næringsutvikling. Hvis en storkommune på Fosen hadde fått henvendelsen fra One2cel, tror du bedriften hadde havnet i Osen? Neppe! Den hadde nok blitt lokalisert på Brekstad, sier Nordmeland.

Til tross for det, ser han helt klare fordeler med kommunesammenslåing andre steder.

– Bjugn og Ørland, eller Verdal og Levanger for eksempel. Der er det veldig kort avstand mellom dagens kommunesentre. Der tror jeg de kunne ha oppnådd noe med en sammenslåing. I Osen har vi andre geografiske utfordringer, sier Venstre-politikeren.

Også ekspert på kommunestruktur, Geir Vinsand i Nivi analyse, har flere ganger påpekt at enkelte kommuner i Norge har en geografi som vanskeliggjør sammenslåing. I Trøndelag mener han Osen, Røyrvik og Leka er eksempler på det, fordi det er langt fra kommunesenteret til nærmeste senter i en større kommune.

%d bloggere liker dette: