Ørland og Roan med størst Fosen-ledighet

Fosna-Folket.no
I årets første måned er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,7 prosent. Det er nå 4 267 sørtrøndere som er helt uten jobb, 269 flere enn i januar i fjor. Dette skriver NAV i en pressemelding.

– Ledigheten i fylket har i 2013 ligget på ca 2,3 prosent i gjennomsnitt. Inneværende år regner vi med at den vil stige noe, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Antall arbeidsledige i landet økte med 8 500 personer fra januar i fjor og 3 prosent av arbeidsstyrken er nå uten jobb. Sør- Trøndelag ligger fortsatt under snittet for landet, men ledigheten har de siste månedene vist en økende tendens. Når det gjelder arbeidssøkere på tiltak er det en betydelig økning i Sør-Trøndelag, mens landet for øvrig har en nedgang. 750 personer i fylket deltar i januar på et arbeidsrettet tiltak. Det er 330 flere enn på samme tid i fjor og utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten i fylket som tilsvarer summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 3,2 prosent. Snittet for landet er på 3,6 prosent.

Flere ledige tømrere og malere

Det siste året vi sett en økende ledighet innenfor bygg og anleggsfagene, og de siste månedene har økningen i ledighet vært på rundt 30 prosent. Ved inngangen til 2014 er det 155 flere ledige i bygg og anlegg. Det er spesielt blant tømrere og malere vi ser at ledigheten øker.– Etterspørselen etter fagfolk har frem til 2013 vært stor og næringen har hatt en kraftig vekst i sysselsettingen. I Trondheimsområdet er noen større byggeprosjekter nær fullførelse, slik at aktiviteten kan gå noe ned, sier Wigum.

Lavest ledighet i Røros med 1,9 prosent

Røros ligger lavest på ledighetsstatistikken med 1,9 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Deretter følger Rennebu og Holtålen med 2 prosent og Hemne med 2,1 prosent. Den høyeste ledigheten finner vi i Roan med 5,5 prosent, etterfulgt av Frøya og Ørland med henholdsvis 3,6 og 3,3 prosent ledige. Trondheim ligger under snittet for fylket med en ledighet på 2,6 prosent, tilsvarende 2 592 personer. Det er en økning fra samme måned i fjor på 155 personer, eller seks prosent.

%d bloggere liker dette: