ORIENTERING OM VANNKVALITETEN VED ROAN KOMMUNALE VANNVERK SISTE MÅNED

Roan.kommune.no
Roan kommune mottok 15.01.2015 analyseresultater for vann, uttatt i kommunehuset 15.12.2014.

Verdien for aluminium var ved dette uttaket oppe i 383 mikrogram pr liter, noe som er for høyt (grenseverdien er på 200). Denne verdien har vi egentlig ikke noen god forklaring på.

I mellomjula var det problemer med lynnedslag, og vi fikk ødelagt elektrodene på begge pH-meterene slik at det ble vanskelig å dosere riktig tilsetting av aluminium.

Vi har i denne perioden fått tilbakemelding på at vannet har vært misfarget, noe som kan skyldes feildosering av aluminium slik at fellingen av humusstoffer i vannet ikke har vært fullstendig. Vi kjører nå på en reserveløsning for måling av pH, og mener at vannkvaliteten pr i dag er god.

Vi har i dag etterspurt og fått foreløpige resultater for vannprøver uttatt 12.01.2015. Disse viser resultater for aluminium på 64,7 mikrogram pr liter for behandlet vann uttatt i renseanlegget, noe som er bra. Det kan nevnes at vannprøvene vi tar ut selv, og analyserer for aluminium har vært normale i hele perioden, mens private som har tatt ut prøver for analyse har fått verdier som har vært for høye.

Prøveresultatene finnes under «kommunale tjenester», «teknisk og landbruk»

%d bloggere liker dette: