Orientering ble full debatt

Fosna-Folket.no

Kommunestyret i Åfjord skulle ha en orientering om kommunereformen. Det utartet seg til en lengre debatt

Det var ordfører Vibeke Stjern som skulle komme med en orientering. Den ble innledet av rådmann Per O. Johansen som kom med en kort redegjørelse av det som hadde skjedd så lang. Redegjørelsen var et sammendrag av den senere tids hendelser.

Uttalelse

Forut for denne orienteringen hadde Leena Stenkløv, daglig leder ved Fosen helse IKS, hatt en orientering. Etter denne kom det et hjertesukk fra ordfører Vibeke Stjern over manglende samarbeid på Fosen. Som eksempel ble Ørlands uttreden av den felleskommunale IKT-tjenesten nevnt.  Orienteringssaker er normalt ikke vedlagt noe forslag til vedtak. Imidlertid kom ordfører med en uttalelse som hun ville kommunestyret representanter skulle vurdere om de ville stille seg bak. Kommunestyret i Bjugn trosset tirsdag regjeringspartienes ønske om at Ørland og Bjugn skal slås sammen på Fosen. De har vedtatt at de skal danne ei fellesnemnd med Åfjord kommune. Dette mener både rådmann og ordfører blir feil. Blant annet fordi ei slik fellesnemnd er noe som skal oppnevnes i samråd med fylkesmann hvis stortinget eventuelt gir samtykke til kommunesammenslåing.  

Innspill

Stjern leste opp forslaget i sin helhet før det ble delt ut til kommunestyrets medlemmer. Hun understreket at dette ikke var noe prestisjesak for hennes vedkommende. Hvis noen ikke ville går inn for fellesuttalelsen, var hun villig til å trekke forslaget.

Opposisjonsleder Håkan Berdahl tegnet seg på talerlista. Han sa at forslaget inneholder en del passuser som han fant for radikale til at han ville være med på å underskrive uttalelsen. Han minnet om at han tidligere har ivret for en samling av hele Fosen til en kommune, og at han ennå synes det er en god ide.

Knutepunkt

Forslaget til Stjern fikk imidlertid støtte fra flere. Både Fremskrittspartiets Gunnar Singsaas og Halvor Bueng støttet utspillet. Bueng gav også sterk støtte til varaordførere Jon Husdals kritikk av Ørland kommunes manglende samarbeidsvilje. Han viste til at ordføreren i Ørland har sagt at Brekstad må bli senter i en eventuell framtidig kystkommune fordi det er et kommunikasjonsknutepunkt.

– Kanskje hvis du skal til Agdenes, men hvem skal vel dit, sa Bueng.

Støttet ordføreren gjorde også Kristelig Folkepartis Liv Hugdal. Høyres Ivar Refsnes holdt på sin tidligere mening om at Åfjord og Roan blir tilstrekkelig store til sammen.

Låg takhøgde

Senterpartiets Tone Bårdli sa at det er dårlig takhøgde i det politiske miljøet i Åfjord. Hun mener det er vanskelig å komme med meninger som strider mot flertallets, så også i saken om kommunereform.

Arbeiderpartiets Gro Kristiansen sa hun støtter en uttalelse lik den ordfører og partifelle Vibeke Stjern la fram. Hun beklaget at noen synes takhøgda i kommunestyret er låg.

Varaordfører Jon Husdal minnet om at tvangssammenslåing av kommuner, som Ørland og Bjugn, muligens ikke kan reverseres av et regjeringsskifte.

– Det er ikke sikkert det blir ei ny regjering til høsten, sa Husdal.

Det ble ikke fattet noe vedtak eller kommet med noen fellesuttalelse etter debatten.

%d bloggere liker dette: