Ordførerne møtes for å diskutere én kommune på Fosen

Fosna-Folket.no

Søndag samles ordførerne og rådmennene på Fosen i Vanvikan for å diskutere en mulig sammenslåing av alle syv kommuner på Fosenhalvøya.

Det er Rissa-ordfører og leder for Fosen regionråd, Ove Vollan (H), som har kalt inn til møtet.

– Uformelt møte

– Det er mye som skjer om dagen, og jeg tror det kan være greit å treffes og diskutere litt. Hvis jeg skal tippe så kommer vi nok innom samarbeidsordninger, kommunereform og samferdsel. Det er et uformelt møte, sier Vollan.

Det var onsdag denne uka at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kom med sin endelige tilrådning om framtidig kommunestruktur på Fosen. Rådet er klart og tydelig: Fosen bør samles til én kommune fra 1. januar 2020.

Kaos på Fosen

I forkant av tilrådninga har kommunenes frivillige prosesser på Fosen tidvis vært preget av kaos.

Åfjord og Roan har gjensidige vedtak om sammenslåing, men ble splittet i synet på om Bjugn også fikk være med etter at Ørland vedtok å stå alene. Brutte forhandlinger, lekkasjer om tvang og initiativ til nye dialoger har komplisert prosessen ytterligere.

Samtidig tar nye Indre Fosen kommune form i Rissa og Leksvik. Tirsdag fattet også Bjugn og Åfjord vedtak om å slå seg sammen.

Sendte SMS til Vollan

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) deltar på søndagens møte, og sier han er positiv til å samle Fosen til ett rike.

– Jeg sendte en SMS til Ove Vollan på onsdag hvor jeg sa at jeg syntes det var naturlig å ta en prat om kommunestruktur på Fosen, sett i lys av Fylkesmannens anbefaling om én kommune på Fosen. Det er det tydeligvis flere som har gjort, og kort tid senere ble vi invitert til møte, sier Undertun.

Interessert

– Det var to kommuner på Fosen som hadde én Fosen-kommune som sitt retningsvalg i 2015, nemlig Åfjord og Bjugn. Derfor er vi selvfølgelig interessert i en diskusjon rundt dette. Alle kommunene må ta en runde politisk, og så får vi se om det kanskje lar seg gjøre, sier Undertun.

Undertun tror det vil bli viktig å enes om hvordan man skal ivareta de gamle kommunesentrene dersom Fosen blir ett.

Kommunekontor

– Alle må tenke nytt rundt hvordan vi skal ivareta de gamle kommunesentrene. Hva som blir sentrum for Fosen kommune er ikke nødvendigvis så nøye, for alle senter må ha et visst servicenivå. En NAV-bruker kan ikke dra fra Lysøysund til Leksvik for å få hjelp, og slik vil det også være for en rekke andre tjenester, sier Undertun som mener såkalte kommunekontor kan være en god løsning.

Sammenslåing med Åfjord

Kommunekontor som løser oppgaver hvor nærhet er særlig viktig, er skissert i intensjonsavtalen som foreligger mellom Bjugn og Åfjord.

– Men er det noen vits å slå sammen Åfjord og Bjugn, dersom dere uansett skal bli en del av Fosen kommune innen bare tre år?

– Vi har gjort vedtak om sammenslåing med Åfjord, og det kommer vi til å begynne med så fort som mulig. En slik prosess vil enkelt kunne gli over i en sammenslåing med hele Fosen, slik jeg ser det.

– Ikke problematisk

– Jeg mener heller ikke det er problematisk for Indre Fosen. Det er vel heller positivt at de to kommunene har klart å bli enige om noen strukturer i forkant, mener Undertun.

– Tror du noen kommuner vil sette på bremsen for Fosen kommune?

– Alle har sagt at de liker tanken, så jeg forventer ikke at noen setter på bremsen, sier han. 

%d bloggere liker dette: