Oppsummering fra årsmøte 2016

Ca 20 fremmøtte var det på årsmøtet til Roan hytteforening den 16/3. Leder Bjørn Kristiansen ønsker velkommen til årsmøte. Etter årsmøte var det foredrag om Fosenvegprosjektet ved Hanne Louise Moe, prosjektleder hos Statens Vegvesen. Lars Inge Dahl presenterte alternativer for sommertur 2016

Til årsmøtet var det ikke meldt inn noen saker som medlemmene ønsket å ta opp. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer. For første gang siden stiftelse av foreningen ble kontingenten hevet. Kontingent for 2016 ble hevet til kr 250,- Dette gjør at Roan hytteforening kan budsjettere med et årsresultat på kr 2.000,-.

Valg
På valg i år var Ella Troning, Lasse Walseth og Bjørn Lunde. Alle hadde gitt beskjed til valgkomiteen at de ikke ønsket gjenvalg. Nye styremedlemmer er Tore Wist, som har vært varamedlem og Liv Selfjord som er ny i styret. Ella Troning ble valgt til varamedlem sammen med Edgar Simavik. Valgkomiteen består av Lasse Walseth og Bjørg KristianseN.

Årsmøteforedrag
Hanne Louise Moe er prosjektleder hos Statens Vegvesen og jobber bla. med Fosenvegprosjektet. Hun gav et engasjerende og opplysende foredrag om status og fremdrift av utbygging av veier på Fosen.

Presentasjon fra foredraget kan du lese under.

Sommertur 2016
Turgeneral Lars Inge Dahl presenterte ulike alternativ til Sommertur 2016. Etter en høring blant de oppmøtte medlemmene falt valget på tur til Tarva. 6. august blir det avgang fra Bessaker med båten Osenfjord. Invitasjon til turen vil følge senenere.

[embeddoc url=»http://roanhytteforening.no/wp-content/uploads/2016/03/Presentasjon-årsmøte-Roan-hytteforening-16-mars-2016.pdf» download=»all»]

%d bloggere liker dette: