Styret

Styret har følgende sammensetning

Styreverv Navn Bosted Telefon Valgperiode
Leder        
Styremedlem Turid J. Dahl Malvik 918 97 450 2022 – 2023
Leder Liv Ingegerd Selfjord Trondheim 952 63 431 2022 – 2023
Styremedlem Bjørn Ivar Opheim Trondheim 917 23 360 2022 – 2023
Styremedlem Lars Inge Dahl Trondheim   2022 – 2024
Styremedlem Jorid Østvik Trondheim   2022 – 2024
Varamedlem Arne Aalberg Trondheim 976 42 898 2022 – 2023
Varamedlem Joar Nilssen Trondheim 984 98 978 2022 – 2023
Valgkomite Rigmor Sumstad Trondheim 926 02 364 2022 – 2023
Valgkomite Tormod Bakken Trondheim   2022 – 2023
         
Revisor Lise Bartnes Aalberg Trondheim   2022- 2023